huvudsidan-960x370

Aditro

aditro

Aditro

Aditro är en ledande nordisk leverantör av lösningar för personal- och ekonomiförvaltning. Aditro har funnits i över 45 år och har 12 000 kunder inom både den privata och den offentliga sektorn. Aditro anordnar ofta föreläsning och utbildningar för sina kunder.


Bakgrund

Jag, Tanja Parkkila, Magnus Dalsvall och Eva Sundman höll tillsammans en utbildning för Aditro som ville erbjuda sina kunder kompetensutveckling kring: ”Rekrytering, sociala medier och arbetsrätt”.

Utbildningen

”Rekrytering, sociala media och arbetsrätt”

Magnus Dalsvall:

 • Undvik felrekryteringar 
 • Fallgropar i rekryteringsprocessen
 • (O) medvetna fördomar
 • Groupthink
 • Bristfokus
 • Generationsväxling
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Vad väntar runt hörnet?

Tanja Parkkila:

 • Smartare av sociala medier?
 • Skillnaden mellan gammal och ny markandsföring
 • Framgångsrik marknadsföring  via sociala medier
 • Att bedöma profiler på sociala medier vid rekrytering
 • Sociala medier som primär eller sekundär källa vid rekrytering
 • Attrahera morgondagensarbetskraft, hur?
 • Mäta framgång

Eva Sundman:

 • Vad kräver diskrimineringslagen av dig vid rekryteringen? 
 • Sociala media och arbetsrätten

Deltagare

Gullspångs kommun, Gävle kommun, Karlstads kommun, Landstinget Gävleborg, Landstinget Dalarna, Linköpings universitet, Norrtälje kommun, Sollentuna kommun, Surahammars kommun, Söderhamns kommun, Trafikverket, Tyresö kommun, Västerbottens läns landsting, ÅFAB.