Digitalt portfolio på nätet

Digitalt portfolio på nätet

Digitalt portfolio kan se olika ut, beroende på vem man är och vad man söker. Man kan ha ett generellt digitalt portfolio och man kan ha ett ämnes- och yrkesinriktat där man knyter an till branschen, både i text-och arbetsprover.

Självklart finns det vissa yrken ett digitalt portfolio passar bättre för än andra men i slutändan är det kreativiteten som avgör. Man kan ha ett digitalt portfolio som blogg, hemsida, online-CV, videobibliotek etc. Det finns sidor på internet som ger jobbsökare möjlighet att enkelt bygga detta utifrån färdiga mallar och teman. Man får egen adress och bygger sedan sitt innehåll. Man kan även skapa och använda sin Linkedin- profil som ett digitalt portfolio.

Är man blivande arkitekt, designer, inredare eller annat yrke där bilder illustrerar sig särskilt väl är ett online- CV eller hemsida bra alternativ att använda för att skapa ett digitalt portfolio. Är man kock eller konditor kan man visa sin passion för yrket genom att dela med sig av recept, bilder, kunskap om råvaror på sin blogg eller på sitt digitala portfolio samtidigt som man laddar upp arbetsprover som bekräftar att man har den kunskap och erfarenhet som krävs.

Är man ekonom kan man reflektera över branschen, tolka prognoser och statistik i sitt digitala portfolio (t ex sin Linkedin- profil). Är man byggnadsarbetare eller ingenjör kan man visa upp projekt och byggnader man konstruerat/byggt. Jobbar man med inredning kan man visa bilder av attraktiva boendemiljöer man skapat i en blogg (som man använder som sitt digitala portfolio).

Söker man jobb inom marknadsföring kan man använda Youtube och bygga upp ett portfolio där man laddar upp arbetsprover, t ex reklamfilmer eller annat marknadsföringskampanjer man har arbetat med. Söker man jobb som florist kan man skapa en FB- sida som man använder som sitt digitala portfolio där man laddar upp bilder på kreationer som man skapar av blommor.

Genom kreativt tänkande kan man skapa proffsiga digitala portfolios för de flesta yrken. Styrkan med ett digitalt portfolio ligger också i möjligheten att kunna visa upp vem man är och vad man tycker om, något som kan tilltala arbetsgivare. Är man körsångare, skateboard-proffs, konstnär, jägare eller t ex tävlingscyklist på fritiden kan man visa upp detta på sitt portfoilo vilket stärker bilden av en själv.


Innehåll i föreläsningen

  • Det personliga varumärket
  • Vikten av en kommunikationsplan
  • Vilka värden vill jag förmedla?
  • Vad gör mig unik och hur sticker jag ut?
  • Kreativt och framgångsrikt skapande av ett digitalt portfolio
  • Fallgropar och risker
  • Vett & etikett på sociala medier
  • Hur hittar jag de företag jag vill satsa på?
  • Hur hittar jag nyckelpersonerna som kan hjälpa mig?
  • Hur presenterar jag mitt digitala portfolio för arbetsgivare
Text