Rekryterings & HR arbete i sociala medier

Rekryterings & HR arbete i sociala medier

Idag är det en självklarhet för många företag och verksamheter att ha en närvaro på sociala medier: FB- sida, Twitterprofil, blogg, Linkedingrupp etc. Denna närvaro kan och ska även används i långsiktigt rekryteringsarbete. Målet är att synliggöra attraktiva arbetsplatser och intressanta företag och verksamheter på sociala medier som lockar och öppnar upp för rekrytering. Via sociala medier får företag en bättre chans att förmedla en attraktiv och omfattande bild av arbetsplatsen än vad traditionell rekrytering tillåter. Samtidigt stärker man sitt varumärke utåt gentemot kunder, intressenter, leverantörer, samarbetspartners osv.

Sociala medier bidrar till en effektivare rekryteringsprocess på flera olika sätt och gynnar kontaktskapande och nätverksbyggande på ett helt annat sätt än förr. Att kartlägga, kategorisera och bygga relationer mellan människor och företag som med nya potentiella medarbetare har aldrig varit enklare. Synliggörande av arbetsprover från den sökandes sida tillsammans med en levande dialog som sociala medier uppmuntrar till bidrar också till en säkrare matchning och därmed en träffsäkrare rekrytering. Oavsett om man använder sociala medier som primär källa för rekrytering eller som del av rekryteringsprocessen.


Innehåll i föreläsningen

  • Vem sköter närvaron?
  • Strategi och förhållningssätt
  • Producera relevant och attraktiv information om företaget
  • Konsten att rekrytera via sociala medier
  • Tolka profiler
  • Hur ska rekryterare representera oss i cyberspace?