Sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar

Sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar

FB är världens största sociala nätverk och en naturlig mötesplats för både människor och företag. FB är ett ”allmänt forum”, där man knyter kontakter, diskuterar, ”gillar” olika företagssidor samt går med i grupper efter intresseområde och bransch. Twitter är en mikroblogg. Företag, organisationer, specialister och opinionsbildare är aktiva på Twitter. Twitter är också populärt hos bemanningsföretag, personalchefer och arbetsgivare både för att sprida sitt varumärke som vid rekryteringsuppdrag. Linkedin har hög trovärdighet, de flesta är där av professionella skäl. Många rekryterare använder Linkedin. Diskussionerna i grupperna på Linkedin handlar om yrkesrelaterade frågor.

Har du ett smalt yrkesområde finns det ytterligare kanaler att använda eller komplettera med. Diskussionsforum och mötesplatser med specifika ämnes- och intresseområden. Är man fotograf eller formgivare kan man välja att visa och erbjuda sina bilder på olika bildbyråer. Är man musiker eller arbetar med ljud kan man sprida sin musik via till exempel Soundcloud. Vill man nätverka strategiskt med andra inom ett visst intresseområde är Ning ett bra tips. Företag använder Youtube för marknadsföring av reklamfilmer. Är du intresserad av att arbeta med just detta är Youtube en bra kanal för att komma i kontakt med människor bakom olika reklamkampanjer. WordPress är ett publiceringsverktyg för bloggar och hemsidor. Genom att följa och kommunicera med företag på deras företagsbloggar får man kontakt och kan visa vem man är.

Innehåll i föreläsningen

  • Sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar
  • Effektiva jobbsökarstrategier på sociala medier
  • Kartläggning av kontakter på företag
  • Attraktiv presentationsteknik på profilen
  • Sociala medier gör stängda nätverk offentliga