Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad

Arbetsmarknadsförvaltningen har tre uppdrag: hjälpa fler arbetslösa till egen försörjning, öppna dörrar för unga och nyanlända och erbjuda språngbrädor för karriären. Till arbetsmarknadsförvaltningen hör Jobbtorg Stockholm, Rekryteringsprogrammet, START (arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser), vuxenutbildning, Järvalärling, samhällsorientering, svenskundervisning för invandrare (sfi) samt det samordnande och övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, nationella minoriteter och flyktingfrågor. Arbetsmarknadsförvaltningen har ca 850 medarbetare.

Bakgrund

”Hej Tanja, jag är jobbmatchare på Jobbtorg Stockholm, Stockholms stads satsning på arbetssökande sedan 2008. I Stockholm finns fem Jobbtorg och vårt uppdrag är att ge rätt stöd till arbetssökande för att de ska komma ut i egen försörjning. Vi kommer att arrangera en inspirationsdag för våra kolleger, framförallt jobbmatcharna, och det vore toppen om du skulle kunna vara med den dagen som inspirationsföreläsare kring dolda jobb och alternativa vägar för att hitta ett arbete. Skulle det vara möjligt?”
Maria, Jobbtorget 

Föreläsningen

  • Dolda Jobb, hitta och få dem!
  • Digitalt portfolio i jobbsök
  • Sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar, hur?
  • Framgångsrika jobbsökare
  • Smarta verktyg
  • Effektiva jobbsökprocesser

Kommentarer deltagare

”Viktigt nyskapande framtidskunskap”

”Inspirerande, toppen, vill lära mer, framtiden!”

”Fantastisk ögonöppnare”