Infographic Cv:s!

Infographic, helt klart ett intressant sätt att presentera data på i form av ett CV.