B2B Företagsmässa, Kristianstad, Xontraktor, 2013

Xontraktor

Bakgrund

Föreläste på förfrågan på Företagsmässan B2B i Kristianstad.

Innehåll i föredraget

”Affärsutveckling via sociala medier”

  • Lyckade case på sociala medier 
  • Framgångsrik närvaro, hur?
  • Sociala medier som ny marknadsföringskanal 
  • Vett  och etikett
  • Viral spridning, hur?
  • Nya kunder och marknader  
  • Kommunicera till framgång