ALMI Företagspartner, Entreprenörskapskväll

Almi Företagspartner ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 18 dotterbolag – 16 regionala dotterbolag plus Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Almi är kanalen för näringspolitiska insatser med syfte att främja näringslivets utveckling. På Almi kan man som företagare få rådgivning, stöd i företagsstarten, bli beviljad finansiering eller tex hitta riskkapital.

Bakgrund

Verksamhetsansvarige Darja på ALMI bad mig föreläsa: ”Affärsutveckling via sociala medier” för deras småföretagare på en entreprenörskapskväll som de ordnade i Malmö!

Föreläsningen

  • Gammal vs ny marknadsföring
  • Framgångsrika företag på sociala medier
  • Innehållsstrategi
  • En attraktiv och effektiv kunskapsbank, hur?
  • Värdeskapande kommunikation som säljer
  • Mäta framgångar på sociala medier (statistik och verktyg)
  • Affärsutveckling via sociala medier (verktyg och funktioner)

Kommentar

”Hejsan Tanja, Tack för din engagerade presentation”,
Darja,
Verksamhetsansvarig IFS