Fosie Stadsdelsförvaltning, Malmö stad

Malmö stad är indelat i 10 stadsdelar, stadsdelsförvaltning Fosie är en av dem. Fosie är en stor stadsdel i Malmö med människor från många länder. Ett viktigt inslag i stadsdelen är Fosie industriby med ca 10 000 arbetsplatser och 300 företag. I Fosie finns också en aktiv möteskultur vilket illustreras av ett rikt föreningsliv.

Bakgrund

Rebecca från Fosie Stadsdelsförvaltning bad mig att kompetensutbilda personal i två av Malmös Stadsdelar (Fosie Stadsdelsförvaltning och Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltning) kring ”sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar”.

Viktigt att ”hänga” med är givetvis mottot.

Föreläsningen

  • Företagens rekryteringskanaler
  • Dolda Jobb, hitta och få dem!
  • Tekniken i jobbsök (bloggar, hemsidor, online CV, videos etc.)
  • Sociala medier som arbetsförmedlingar, hur?
  • Framtidens rekrytering

Tidningen var på plats och gjorde ett reportage!

Kommentar uppdragsgivare

”Hej Tanja! Stort tack för din insats. Vi har mycket att lära och under en fm hinner man bara snudda vid ämnet!”
Rebecca Bichis, Sektionschef, Arbete och integrationscenter i Fosie

Kommentarer personal

 Nya världen är snabb och vi måste hänga med i svängarna ”

”Skrämmande, men otroligt spännande”

”Har lärt mig mycket, fantastisk föreläsning”