Gör ditt företag synligt, KullbergUtveckling

”Gör ditt företag synligt”, ett framgångsrikt projekt för utveckling av kvinnors företagande i Kävlinge, Skåne. Syftet med projektet är att ”ta avstamp i företagets personliga varumärke och arbeta med att föra ut det i kanaler som hemsida, sociala medier och video för webben”.  Under jan- nov. 2012  utbildades två grupper av kvinnliga företagare parallellt i ”Gör ditt företag synligt!” som drivs av KullbergUtveckling i samarbete med Creative Madness, Dolda Jobb och Damjournalen. ”Gör ditt företag synligt” stöds av Kävlinge kommun och Nätverket Höjdarna- nätverket för företagssamma kvinnor i Kävlinge kommun.

Bakgrund

Maria: ”Ang projektet har jag ofta uttryckt det typ: Du tar avstamp i företagets personliga varumärke och arbetar med att föra ut det i kanaler som hemsida, sociala medier och video för webben”

”Gör ditt företag synligt!” är ett projekt inom programmet ”Främja kvinnors företagande”, en satsning av Tillväxtverket. Tanja Parkkila är samarbetspartner och kursledare i projektet.

Utbildningen

  • Marknadsföring, målgrupp och målfokus
  • Personligt varumärke och ditt berättarkapital
  • Företagets grafiska profil
  • Hemsida, blogg- strategi och utveckling
  • Texter för webben
  • Företaget på Facebook
  • Sociala medier -Inspiration och strategi
  • Sociala medier -Fördjupning inom utvalda kanaler
  • YouTube/filmer för webben

Kursen

Jag höll i kursen ”sociala medier – Inspiration, strategi och fördjupning”.

PR

24 november 2012 skrev Skånskan en artikel om Maria Kullberg och projektet ”Gör ditt företag synligt” under rubriken ”Kvinnor gjorde sitt företagande synligt.

Kommentar uppdragsgivare

”Jag har anlitat Tanja Parkkila som kursledare inom projektet ”Gör ditt företag synligt”, utveckling av kvinnors företag. Hennes roll var att vägleda deltagarna i de möjligheter som finns i att använda sociala medier för sitt företags marknadsföring. Detta är ett område hon behärskar till fullo, och hon är en mästare på att inspirera och entusiasmera företagare i hur de kan utveckla sina företag. Jag rekommenderar Tanja varmt när det gäller affärsutveckling!”

Maria Kullberg, Projektägare