Herbert Felixinstitutet

Herbert Felixinstitutet är ett centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Innehåll

”Affärsutveckling via sociala medier”

  1. Traditionell marknadsföring vs ny
  2. Nya kommunikationsmodeller
  3. Framgångsrik närvaro
  4. Lyckade case
  5. Viral spridning

Mentor Felix

För nystartade företagare som känner att de vill utveckla sitt nätverk för bättre affärskontakter. Genom Mentor Felix får man en egen erfaren mentor att utbyta tankar med och får en inblick i mentorns företag och nätverk. Föreläsningar, träffar och gemensamma aktiviteter är också i fokus.

Mentor Felix är ett praktiskt inriktat mentorprogram som riktar sig till entreprenörer i Skåne och Blekinge. Tre omgångar mentorprogram ska genomföras under 3 år med start 2009.

Föreläste för omgång 3.