Höjdarna, Kävlinge

Höjdarna

Höjdarna är nätverket för Dig, företagsamma kvinna som bor eller är verksam i Kävlinge kommun med omnejd. Nätverket erbjuder kontaktnät och utveckling som stärker kvinnors företagande! Höjdarna har regelbundna träffar med olika teman som är intressanta och ger affärsnytta för oss företagare. Höjdarna är ca 55-60 medlemmar.

Bakgrund

Ombad att hålla en föreläsning kring ”Affärsnytta med Facebook” som avslutning för nätverkets år 2013.