Kul På Limhamn

Kul På Limhamn är ett EU- projekt och syftet med projektet är att skapa en positiv utveckling för individer och verksamheter som finns representerade på Limhamn. Projektet ska också motverka att området ”konkurreras ut” utan istället genom att fokusera på att omsätta omvärldsförståelse och kompetens i praktiska situationer stå rustad inför framtidens utmaningar. Målet med projektet är att positionera Limhamn som en modern plats med starka efterfrågade värden och en ökad attraktionskraft.

Bakgrund

Fick äran att föreläsa kring;
”sociala medier som marknadsföringskanal”för ett gäng företagare i Limhamn, Malmö i projektet Kul På Limhamn!

Föreläsningen:

  • Sociala medier som trafikdrivare 
  • Traditionell media vs ny media 
  • Viral spridning och sociala processer
  • Dolda uppdrag 
  • Bygg upp ett attraktivt innehåll och producera mer sådant som skapar interaktivitet 
  • Strategiska funktioner på din FB- sida för affärsutveckling