Vässa Ditt Företagande 2013 & 2014

Vässa Ditt Företagande är ett projekt för utveckling av kvinnors företagande, huvudsakligen finansierat med medel från Tillväxtverket! I varje omgång träffas 15 kvinnor under en period av 9 månader som handleds av 5 kursledare.

Projektets block

 1. Uppstart
 2. Personligt varumärke
 3. Facebook
 4. Ekonomi och lönsamhet
 5. Grafiskt uttryck
 6. Hemsida
 7. Sociala medier
 8. Försäljning
 9. Avslutning

Sociala medier- Tanjas block!

 1. Kunskapsbank (producera attraktivt, informativt innehåll)
 2. Viral spridning
 3. Varumärkesexponering
 4. Identifiera nya kunder
 5. Skapa dialog med andra segment av din målgrupp
 6. Affärsutveckling
 7. Analysera närvaron
 8. Kunskaper bakom kulisserna för en framgångsrik närvaro