Idén till att sprida information kring de dolda jobben…

Idén till att börja informera kring de dolda jobben föddes ur en arbetsmarknadsdebatt 2008 där politikerna pratade om den dolda jobb- och arbetsmarknaden, som hinder för jobbsökare, då cirka 7 av 10 jobb tillsätts som dolda jobb, de utannonseras alltså aldrig. De finns där bland oss, men vi ser dem inte. De tillsätts som oftast via kontakter och nätverk och andra kanaler som inte direkt är uppenbara för oss människor om vi inte har kunskap om dem.

Detta tyckte jag var viktigt att uppmärksamma: ”Det kanske är enklare att söka jobb via utannonserade tjänster men hur effektivt är det, om endast 3 av 10 jobb tillsätts via den kanalen?”. Det tänker man sällan på. Istället fortsätter man att söka som man alltid har gjort, fast både arbetsmarknad och företagens rekryteringsmönster har förändrats med åren och nya kanaler och verktyg har vunnit kraft.

Dolda jobb på FB

Därför startade jag en grupp på Facebook facebook.com/doldajobb där jag ville sprida denna information. Sidan växte sig stor snabbt och är nu ett av de största och mest uppskattade forum kring arbetsmarknad på FB. Sidan resulterade även i att uppdragsgivare blev nyfikna kring detta med dolda jobb och hur det kan effektivisera processen för arbetssökanden.

Nöjda uppdragsgivare

2010 höll jag min första föreläsning på Folkuniversitetet i Lund och sedan dess har jag hållit många framgångsrika föreläsningar och utbildningar, som nästan uteslutande gått via rekommendation. På sidan här under fliken ”Kundcase” finns ett stort urval av olika föreläsningar som jag har hållit och vilka resultat/omdömen de fått.

Har utbildat arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsprogram, stadsdelsförvaltningar, kommuner, högskolor, YH-utbildningar, personalchefer, rekryterare etc. med mycket fina lovord. Har fått äran att föreläsa på många arbetsmarknadsdagar, näringslivsdagar och utbildningsmässor.

Jag är glad att jag har gjort skillnad i så många människor liv och jag är glad att dagens teknik och plattformar som sociala medier möjliggör kunskapsspridning på ett sådant enkelt sätt, det hjälper många människor till att nå kunskap till att förbättra saker som de annars inte hade fått ta del av!

Tanja!