Vilka egenskaper vill arbetsgivaren att du ska ha idag