Aspero Kompetens

Aspero Kompetens är ett utbildningsföretag vars verksamhet består av fyra delar: Aspero Yrkeshögskola, Aspero International, Aspero Retail College  och Aspero Academy. Aspero Kompetens, i Malmö driver bland annat två mycket populära yrkesutbildningar; Internationell Butiksledare och Visual Merchandiser (en som skapar säljande miljöer både i den fysiska butiken som i den på webben).

Bakgrund

Aspero Kompetens VD, Camilla mig att hålla en kurs för studenter kring ”Dolda jobb, sociala medier som arbetsförmedlingar och digitalt portfolio på nätet”.

”Denna termin kommer vi börja med att våra klasser tidigt får en föreläsning i vilka möjligheter det finns att bygga och visa upp sitt varumärke via webb/ sociala medier. De kommer få ta del av hur man presenterar arbetsprover, använder bloggar och hemsidor som personligt skyltfönster. När de lämnar oss ska de ha ett väl utvecklat Digitalt Portfolio de kan visa upp för arbetsgivare. Vi ser detta som ett stort mervärde för studenterna och för utbildningens kvalitet. Tanja Parkkila kommer att hålla i kursen för detta”
Camilla X, Aspero. 

Kurs: ”Omvänd rekrytering”

  • Etablera sig själv på nätet
  • Skapa digitalt portfolio (online CV, blogg, hemsida, sociala medier)
  • Framgångsrik presentationsteknik
  • Arbetsprover
  • Framgångsrik direktkontakt med arbetsgivare och nyckelpersoner
  • Marknadsföring och effektiv spridning av digitalt portfolio

Om ”Omvänd rekrytering”

Omvänd rekrytering är ett kurskoncept som har som mål att studenter har jobb samma dag deras utbildning slutar. Sannolikheten för att detta sker ökar om man tidigt i utbildningen lägger in föreläsningar kring” jobbsök och digitalt portfolio”. En framgångsrik  utbildning är en skola som på olika sätt hjälper och får ut sina elever i jobb. Att ge studenter rätt verktyg och kunskap om kanaler i för att hitta jobb.  Att söka jobb idag är inte som förr: 8 av 10 jobb tillsätts via andra kanaler än AF, sociala medier  har blivit alternativa arbetsförmedlingar och vikten av det personliga varumärket och digitala portfoliot ökar.

Med ett digitalt portfolio menas t ex en blogg, online CV, Linkedin- profil, video-CV etc.

Studenterna lär sig hur man effektivt söker jobb och vikten av att tidigt marknadsföra sina digitala portfolios tidigt under utbildningen för framtida potentiella arbetsgivare.

Kommentar uppdragsgivare

”Tanja är en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör. Hennes stora engagemang har gett henne återkommande uppdrag hos oss. Hon har bland annat  hjälpt våra YH studenter att finna nya vägar för sitt jobbsök genom bland annat sociala medier och att bygga Digitalt Portfolio.

Vi har också anlitat Tanja i ett antal arbetsmarknadsprojekt där hon inspirerat och engagerat deltagare som står utanför arbetsmarknaden att se nya möjligheter och hitta nya vägar till jobb”
Camilla Verngren, VD Aspero Kompetens

Kommentar student

”I skolan hade vi en otroligt intressant föreläsning om ”dolda jobb” och hur rekryteringen till arbeten kommer att ske i framtiden med hjälp av internet. Vi fick många råd och tips om hur man kan visa sig mer på nätet och vilka fördelar detta har. Otroligt inspirerande!”