Högskolecentrum Uddevalla (e-handelsutvecklare)

Kurs: Digital marknadsföring
Program: YH-utbildningen ”E-handelsutvecklare”
Period: v.41-v.47 (2015)
Lärare: Tanja Parkkila

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper om de viktigaste komponenterna i digital marknadsföring. Detta för att kunna göra bättre prioriteringar i webbsatsningen och marknadsplanen. Fokus är att öka trafiken till webbplatsen och få en effektiv dialog med besökarna. Ingående moment är bl.a. traditionell och digital marknadsföring, värdeskapande kommunikation, innehållsmarknadsföring, kampanjplanering, relationsmarknadsföring, affliatemarknadsföring, sociala medier, sökordsmarknadsföring (SEM) och sökoptimering (SEO).

Mål

Efter genomförd kurs förväntas den studerande

 • ha kunskaper om de viktigaste komponenterna i traditionell och digital marknadsföring
 • ha kunskap om värdeskapande kommunikation och innehållsmarknadsföring (content marketing)
 • kunna redogöra för olika sociala medier som facebook, twitter, bloggning etc. och hur dessa kanaler bidrar till effektivare dialog med kunder
 • kunna redogöra för olika marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, Google-annonsering, affliatemarknadsföring, relationsmarknadsföring, kampanjplanering
 • ha grundläggande kunskaper inom sökordmarknadsföring (SEM) och sökoptimering (SEO)

Betygskriterier

För betyget Godkänd (G) krävs att den studerande

 • kan beskriva de viktigaste komponenterna i traditionell- och digital marknadsföring och visa god förmåga att tillämpa för att stödja organisationens affärsnytta
 • visa god kunskap hur värdeskapande kommunikation och innehållsmarknadsföring tillämpas i organisationer för att öka affärsnyttan
 • visar god kunskap hur sociala medier som facebook, twitter, bloggning etc. används i dialog med kunder
 • visar god förmåga att använda marknadsaktiviteter som nyhetsbrev, Googleannonsering, affliatemarknadsföring, relationsmarknadsföring, kampanjplanering som en del i en övergripande marknadsplanen
 • kan beskriva principerna för sökordsmarknadsföring (SEM) och sökoptimering (SEO) och kan tillämpa dessa för att öka trafiken till webbplatsen

För betyget Väl godkänd (VG) krävs att den studerande

 • kan på ett övertygande sätt beskriva de viktigaste komponenterna i traditionell- och digital marknadsföring och visa mycket god förmåga att tillämpa för att stödja organisationens affärsnytta
 • visa mycket god kunskap hur värdeskapande kommunikation och innehållsmarknadsföring tillämpas i organisationer för att öka affärsnyttan
 • visar mycket god kunskap hur sociala medier som facebook, twitter, bloggning etc. används i dialog med kunder
 • visar mycket god förmåga att använda marknadsaktiviteter som nyhetsbrev, Google-annonsering, affliatemarknadsföring, relationsmarknadsföring, Kampanjplanering
 • kan på ett övertygande sätt förklara principerna för sökordsmarknadsföring (SEM) och sökoptimering (SEO) och kan tillämpa dessa för att öka trafiken till webbplatsen

Schema

Vecka  Dag Tid Innehåll  Litteratur/övningar
41   BLOCK 1 – Grundläggande marknadsföring/marknadsföring via sociala medier  
Tis6/10 09:00-16:00 Historia, maktskiftet, marknadsföring via sociala medier, konsumentgenererad försäljning Gemensam uppgift BLOCK 1
Litteratur: Lena Leigert
Ons7/10 09:00-16:00 De olika kanalerna, social media management system Gemensamt eget arbeteLitteratur: Lena Leigert
Tors8/10 09:00-16:00 Så skriver du en vinnande affärpslan, info + upplägg om kursens STORA grupparbete Info kring STORA gemensamma arbetet+ Gemensam redovisning på uppgift BLOCK 1
”Så Skriver du en vinnande affärsplan” av Connect
Fre9/10 09:00-12:00 Handledning
42   BLOCK 2 – Affärsutveckling och försäljning via sociala medier  
Mån12/10 09:00-16:00 Affärsnytta i sociala medier, omvärldsbevaka och identifiera leads, mäta och rapportera aktivitet GEA
Tis13/10 09:00-16.00 Affärsplan, framtidens e-handel och sociala medier GEA
Tors15/10 09:00-12:00 Handledning
43   BLOCK 3 – Digitala kanaler och värdeskapande marknads-kommunikation  
Mån19/10 09:00-16:00 Digitala kanaler, content marketing ETU
Litteratur: Pia Tegborg
Tis 20/10 09:00-16:00 Digitala kanaler, content marketing GEA
Litteratur: Pia Tegborg
Ons21/10 09:00-16:00 Storyselling, konsumentgenererad försäljning ERV
Fre23/10 09:00-15:00 Handledning
44   BLOCK 4 – SEO/SEM och Google Ads    
Mån26/10 09:00-16:00 SEO/SEM Gästföreläsare Uppgift fås av gästföreläsaren
Litteratur: Daniel Lantz och Anders Tufvesson
Tis 27/10 SEO/SEM Gästföreläsare Litteratur:
Daniel Lamtz och Anders Tufvesson
Ons 28/10 09:00-16.00 Google Ads- Ad-Words Gästföreläsare
Fre30/10 09:00-12:00 Handledning
45   BLOCK 5 – Mobil e-handel   
Mån2/11 09:00-16:00 Mobila kanaler och mobilmarknadsföring
Gästföreläsare
Uppgift fås av gästföreläsaren
Tis3/11 09:00-16:00 Mobila kanaler och mobilmarknadsföring
Ons4/11 09:00-12:00 Handledning
46     BLOCK 6 – Marknad- och försäljningsaktiviteter  
Mån 9/11 09:00-
16:00
Traditionella försäljningsaktiviteter och marknadsföring, kraften i nätverk GEA
Tis 10/11 09:00-
16:00
Kundtidningar, E-postmarknadsföring, kampanjplanering, Verktyg för onlinemarknadsföring GEA
Ons 11/11 09:00-12:00 Handledning
 47     Återkoppling och redovisning  
Mån 16/11 09:00-17:00 Återkopplingar på samtliga block GEA
Tis17/11 09:00-17:00 Färdigställandet av affärsplan GEA
Ons18/11 09:00-17:00 Redovisningar i grupp STORA arbetet GRV

Förkortningar i schema

GTU= Gemensam tillämpningsuppgift
ETU=Enskild tillämpningsuppgift
GEA= Gemensamt eget arbete under handledning
ERV=Eskild redovisning
GRV= Gemensamma redovisningar

Upplägg/innehåll

Introduktion

 • Presentation av kursen, kursplan och kursupplägg
 • Genomgång av betygskrav och examninationsformer

  BLOCK 1 – Grundläggande marknadsföring och marknadsföring via sociala medier

 • Historia
 • Återblick-marknadsföringsmodeller och konkurrentanalyser
 • Det historiska maktskiftet
 • Marknadsföring via sociala medier
 • Viral konsumentgenererad försäljning
 • AIDA vs Köparens resa
 • Appar som skapar sociala upplevelser och varumärkesexponering
 • Social media marketing team
 • De olika ”lånade kanalerna” (FB, Twitter, Linkedin, Podcast, Youtube etc)
 • Grunderna i de tekniska förutsättningarna för kommunikation på de olika plattformarna
 • Social media management system
 • Så skriver du en vinnande affärsplan

   BLOCK 2 – Affärsutveckling via sociala medier

 • Affärsnytta i sociala medier, ROE, Edgerank
 • Mäta och rapportera aktivitet
 • Omvärldsbevaka och identifiera leads
 • Framtidens e-handel och sociala medier
 • Så skriver du en vinnande affärsplan

   BLOCK 3- Digitala kanaler och värdeskapande marknadskommunikation

 • Digitala kanaler
 • Värdeskapande marknadskommunikation
 • Innehållsresan, AIDA, säljtratten, köparens resa
 • Innehållstrategi
 • Automatiserad marknadsföring och moment marketing
 • Merförsäljning
 • Storyselling: berättelser bygger starkare varumärken och säljer mer

  BLOCK 4 – SEO/SEM och Google Ads

 • SEO/SEM
 • Indexring och pagerank
 • Nyckelord, text,
 • Länkstrategi (inlänkar, utlänkar, sponsrade länkar)
 • AdWords, kampanjtyper
 • Re-targeting/Re-marketing
 • Betalningsmodeller (CPM, PPC)

 BLOCK 5 – Mobil e-handel

 • Mobil handel
 • Mobil marknadsföring
 • Mikropositionering
 • Prisjämförelsesajter
 • Affliaitemarknadsföring
 • Banners

BLOCK 6 – Marknad- och försäljningsaktiviteter

 • Traditionella marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
 • Kraften i nätverk, relationsmarknadsföring, word-of-mouth
 • Kundtidningar
 • E-postmarknadsföring och nyhetsbrev
 • Kampanjplanering
 • Sälja med humor och emotionella värden

Återkoppling och redovisningar

 • Återkopplingar på kursens block + moment
 • Färdigställandet av affärsplanen
 • Redovisning av det STORA grupparbetet

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, individuell handledning, grupparbeten, redovisningar.

Tillämpningsövningar

Parallellt med varje block får studenterna tillämpningsövningar. Särskild information kommer om detta i början av kursen.

Gruppuppgift

Vid kursintroduktionen går läraren igenom gruppuppgiften och delar in klassen i studiegrupper.

Kurslitteratur mm

 • Content marketing: värdeskapande marknadskommunikation av Thomas Barregren och Pia Tegborg (ISBN: 9789147088775)
 • E-handel av Daniel Lantz (ISBN: 9789147098897)
 • Marknadsföring och kommunikation i sociala medier av Lena Leigert (ISBN 9789197981729)
 • Webbstrategiboken av Anders Tufvesson (ISBN: 9789186419011)
 • ”Så skriver du en vinnande affärsplan” (finns att ladda ner kostnadsfritt som PDF på connectskane.se)

Utbildningslista på Youtube

 • Mäta och rapportera aktivitet i sociala medier
 • Pontus Staunstrup: Köpresan- nyckeln till content marketing
 • Kntnt: Berättelser bygger starkare varumärken och säljer fler produkter med Joakim Eklund
 • Coca-Cola Content 2020 Part One
 • Coca- Cola Content Part Two
 • Brands & Innovation- Spreading Stories to Create Value with Wendy Clark, The Coca Cola Company
 • Wendy Clark Connects “Liquid and Linked” at the 2011 IAB Annual Leadership Meeting
 • Christian Rudolf: Använda sök för att förstå dina kunder (och förbättra din SEO)
 • Grunderna i AdWords: sökord, displaynätverk och retargeting

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och redovisning av gruppuppgift. Inlämningsuppgifter betygssätts G – VG – IG. Vid IG begärs komplettering för möjlighet att uppnå G. Slutbetyget är målrelaterat och sätts efter slutredovisning.

// Tanja Parkkila