Trygghetsrådets utvecklingsavdelning

Trygghetsrådet arbetar med omställning och ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag som står inför omställning. Målet är att stötta medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det, till nytt jobb. Arbetsgivare- och arbetstagarförbund är TRR:s uppdragsgivare  Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.

Bakgrund

”Hej Tanja! Se trevligt och intressant att läsa om dig. Jag har följt dolda jobb ganska länge och imponerats av de trevliga och relevanta blänkarna du skriver. Jag arbetar på trygghetsrådets utvecklingsavdelning och ansvarar för vår online-tjänst, TRR Online. Ansvarar även för vår starta företags verksamhet och håller nu på med att bygga en modul på trronline med verktyg för företagsstartare. Jag tror vi har en del intressen gemensamt. Kanske du kan se någon form för samarbete? Hjälpa oss med upplägg av interna kurser inom sociala medier? Skriva artiklar och/eller texter på Trr online? Vad säger du?”
Hälsar Erik

Uppdraget

Mötet resulterade i samarbete. Jag fick i uppdrag ta fram ett nytt utbildningsmaterial för TRR, ett sk körschema kring ”sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar”.

Ett körschema är en presentation kring jobbsök (inom ett visst tema) vilka rådgivare på TRR använder i sin ”undervisning” för inskrivna arbetssökande klienter. Utbildningen som levererades innehöll bland annat:

  • Sociala media som arbetsförmedlingar, hur?
  • Framgångsrikt jobbsök via sociala media
  • Generella och ämnesspecifika digitala mötesplatser
  • Rekrytering via sociala media
  • Kommunikationsplan för ditt personliga varumärke på sociala media