Navigatorcentrum, Trelleborg

 Navigatorcentrum

Navigatorcentrum vänder sig till ungdomar som inte är i utbildning, arbete eller har annan likvärdig sysselsättning. Verksamheten samverkar med skolor och myndigheter, och vägleder och stöttar ungdomar mot tankar om framtiden. Syftet med Navigatorcentrum är att minska ungdomsarbetslösheten i Trelleborg kommun och förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap.

Bakgrund

Hej Tanja, fick dina kontaktuppgifter av min kollega Eva Chelbat angående föreläsning om Dolda jobb i Trelleborg – verkar superspännande!Jag undrar om något av dessa datum fungerar för dig XXX. Om dessa datum är fullbokade kan vi kolla på andra datum. Ha en fin dag på ToDo-mässan, kanske syns vi där!
Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar
Ulrika Anbring
Ungdomsutvecklare
Navigatorcentrum, Trelleborg kommun