Ung Komp, Arbetsförmedlingen Eskilstuna

Syftet med Ung Komp är att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det skedde genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet var att en större andel skulle börja arbeta eller studera, jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet. Ung Komp skulle också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

Målgrupp

Målgruppen för Ung komp var ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen bedömde hade behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inbjuden som föreläsare

Som föredragshållare blev jag ombedd att visa deltagarna styrkan med sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar. Jag skulle också visa på hur man kunde skapa digitala CV:n online och hur man kunde använda företagsregister för att kartlägga sin arbetsmarknad.

Vi tittade på hur man nätverkar i grupper på sociala medier, vett & etikett online, tonalitet, arbetsprover online, profilering och framgångsrik direktkontakt med AG online.

Föreläsningen blev mycket uppskattad och många ungdomar fick upp ögonen för fler verktyg som de kunde använda i sitt jobbsök än de traditionella kanalerna.