Vilka egenskaper vill arbetsgivaren att du ska ha idag

Idérik och fantasifull

Att vara kreativ är det vanligaste ordet vi läser i annonser och skriver i ansökningar om oss själva. Många anser dock att ordet kreativ är uttjatat. Jag håller med. Det finns flera olika ord som beskriver hur man är kreativ men i slutänden är det inte orden vi ska fastna kring utan budskapet. Sen tycker många att det är trevligare att välja ett annat ord för kreativ, därför använder jag lite olika liknande ord med samma budskap här i texten så du kanske hittar något som du fastnar för och vill börja använda istället som beskriver din talangfulla sida att vara just kreativ. Som beskriver hur du är duktig på att hitta och bidra med nya lösningar på till arbetsplatsen.

Arbetsgivare har ofta sökt personer som kan tänka utanför ramarna och ha en vision för framtiden. Människor som hittar lösningar på problem genom att vara uppfinningsrika. Idérika människor. Fantasifulla. Skapande. Människor som identifierar nya möjligheter och finner nya vägar. Produktiva.

Att vara kreativ och innovativ är begrepp som genom tiderna har snurrat i de flesta annonser och ansökningar. Ibland bara som floskel tyvärr. Idag har utvecklingen dock aldrig snurrat snabbare. Därför är det viktigare än någonsin idag. Och det märks då kandidater allt oftare får en intervjufråga av arbetsgivaren som ska luska fram hur duktiga vi är på att vara uppfinningsrika och komma med idéer och förslag på förbättringar, hitta nya lösningar, komma med nya tankar om effektivare arbetssätt etc.

Att våga experimentera betyder ofta tillväxt för företag

Kreativitet och innovation är avgörande för att lösa problem på arbetsplatser, driva tillväxt och konkurrenskraft, anpassa sig till förändringar, öka effektiviteten och produktiviteten samt attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Kreativitet och innovation är avgörande för att hitta nya och effektiva lösningar på problem som uppstår i arbetslivet. Företag och organisationer som inte är rädda för att experimentera och utveckla nya idéer har en större potential att växa och konkurrera framgångsrikt på marknaden.

I en snabbt föränderlig värld behöver arbetsmiljön snabbt kunna anpassa sig till nya trender, teknologier och behov. Att ha medarbetare som är anpassningsbara är viktigt. Men att ha medarbetare som kommer på nya lösningar och tankar kring hur företaget kan agera, göra etc. är därmed kanske ännu viktigare? Kreativa och innovativa lösningar kan också ofta leda till effektivare arbetsprocesser och ökad produktivitet.

Att vara innovativ innebär att man har förmågan att introducera nya idéer, koncept, metoder eller produkter som är unika och banbrytande. En innovativ person är kreativ, har en öppenhet för att utforska nya möjligheter och är villig att ta risker för att driva förändring och framsteg. Innovation handlar inte bara om att komma på nya idéer, utan också om att implementera dem på ett effektivt sätt för att skapa mervärde eller lösa problem. Att vara innovativ är en viktig egenskap i dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta arbetsmiljö, eftersom det kan bidra till att företag och organisationer förblir relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden. Att ha ett öppet sinne, kunna vara kreativ och innovativ är idag en stark förmåga att kunna ha på arbetsgivarens önskelista.

Här är några frågor som du kan få på en intervju från arbetsgivaren.

 1. Kan du berätta om ett projekt där du införde en ny idé eller metod som ledde till betydande förbättringar eller framgångar?
 2. Vilka är några av dina favoritverktyg eller tekniker för att främja kreativitet och innovation i ditt arbete?
 3. Hur hanterar du situationer där du står inför en svår utmaning eller ett problem som kräver innovativa lösningar?
 4. Kan du ge ett exempel på när du kom med en originell idé som inte tidigare hade övervägts av ditt team eller din organisation?
 5. Hur brukar du uppmuntra och stödja dina kollegor att tänka kreativt och utforska nya idéer?
 6. Berätta om en tid när du använde din kreativitet för att övervinna en motgång eller ett misslyckande på arbetsplatsen.
 7. Vilka är några av de största utmaningarna du har stött på när det gäller att främja kreativitet och innovation på arbetsplatsen, och hur har du hanterat dem?
 8. Kan du ge ett exempel på när du utmanade status quo och föreslog en förändring som ledde till positiva resultat eller framsteg?
 9. Hur ser du på risktagande och misslyckande när det gäller att utforska nya idéer och innovationer på arbetsplatsen?
 10. Hur håller du dig inspirerad och motiverad att fortsätta generera nya idéer och lösningar över tid?
 11. Vad gör du för att hålla din kreativa energi och inspiration hög under långa projekt eller perioder?
 12. Berätta om en tid när du använde kreativ problemlösning för att hitta en oväntad lösning på ett svårt problem.
 13. Hur ser du på att ta emot och ge feedback som ett verktyg för att främja kreativitet och innovation i arbetsgruppen?
 14. Kan du beskriva ett exempel på när du ledde ett kreativt projekt eller initiativ och vilka resultat det ledde till?
 15. Hur har du använt din kreativitet för att differentiera dig själv eller ditt team från konkurrenterna på marknaden?
 16. Vilka är några av de mest nyskapande idéerna eller lösningarna du har sett eller varit delaktig i under din karriär, och vad gjorde dem så framgångsrika?
 17. Hur ser du på att balansera kreativitet med praktisk genomförbarhet och affärsbehov på arbetsplatsen?
 18. Kan du ge exempel på hur du använder olika kreativa tekniker eller metoder, som brainstorming eller mind mapping, för att generera idéer och lösningar?
 19. Hur reagerar du när en idé eller förslag du har presenterat möts med motstånd eller skepticism från andra i organisationen?
 20. Vilka är några av de främsta utmaningarna du ser för att främja kreativitet och innovation i dagens arbetsmiljö, och hur skulle du tackla dem?
 21. Hur ser du på att använda misslyckanden som en möjlighet att lära och växa när du arbetar med kreativa projekt eller initiativ?
 22. Berätta om en tid när du utmanade konventionella tankegångar eller etablerade metoder för att nå ett mål eller lösa ett problem.
 23. Vilka är några av de mest inspirerande kreativa projekt eller initiativ du har varit involverad i, och vad var din roll i dem?
 24. Hur balanserar du att följa bestämda riktlinjer eller procedurer med att vara kreativ och innovativ i ditt arbete?
 25. Kan du beskriva ett exempel på när du tog ett initiativ för att främja kreativitet och innovation i din arbetsgrupp eller organisation?
 26. Vad gör du för att uppmuntra och stödja ett klimat för öppenhet, experimentation och idéutbyte på arbetsplatsen?
 27. Hur ser du på att integrera olika perspektiv och erfarenheter för att stimulera kreativitet och innovation i teamet?
 28. Vilka är några av de kreativa utmaningar du ser för denna roll eller bransch, och hur skulle du närma dig dem?
 29. Kan du ge exempel på hur du har använt feedback och reflektion för att förbättra din egen kreativitet och innovationsförmåga över tid?
 30. Slutligen, hur skulle du definiera och mäta framgång när det gäller att främja kreativitet och innovation i din arbetsmiljö?

Dessa frågor är utformade för att ge arbetsgivaren insikt i din förmåga att tänka kreativt, komma med innovativa idéer och driva förändring och framsteg på arbetsplatsen. Fundera på hur du är? Är du en person som har lätt för att komma med nya uppslag, infallsvinklar, ideér? Har du ett öga för att kunna se förbättringar på problem? Har du lätt att se möjligheterna istället för att fokusera på problemen?

Lycka till!