Miroi

Handledare i Stöd och matchning, Eskilstuna 2016- 2017.

Arbetsuppgifter:

 • Planera dagar med hög aktivitetsnivå
 • Skapa dynamiska och handlingskraftiga samtal
 • Arbeta med MI och stötta deltagare att hantera arbetslöshet/ förändring
 • Hålla i seminarier + workshops och leda grupper
 • Kompetenskartläggning, handlingsplaner
 • Skriva traditionella CV och arbeta med digitala CV:n.
 • Kartlägga arbetsmarknad tillsammans med deltagare
 • Hjälpa med att identifiera dolda jobb hos AG
 • Lära deltagare använda sociala medier som alternativa arbetsförmedlingar
 • Visa på kraften i nätverk och personlig marknadsförning
 • Arbeta med deltagarens anställningsbarhet (grundläggande IT, verksamhetsförståelse, attityd och kundfokus, effektiv emailanvändning, teamarbete, högpresterade arbetsteam etc.)
 • Aktivt arbeta för värdefulla och nyttiga företagskontakter
 • Sälja in deltagare till praktik/jobb, ordna intervjuer, matchning
 • Skapa samarbeten med AF, kommuner, näringsliv
 • Upprätthålla relationer och nätverk
 • Omvärldsbevaka näringslivet
 • Guida i studiedjungeln
 • Marknadsföra Miroi som attraktiv samarbetspartner

Nyckelfärdigheter i arbetet:

 • Handleda
 • Inspirera
 • Motivera
 • Kartlägga
 • Utbilda
 • Förklara
 • Formulera
 • Tydliggöra
 • Kommunicera
 • Skapa dialog
 • Vägleda