Landskrona kommun, fritid- och kulturförvaltningen

Landskrona stad.

Bakgrund

Hej Tanja,
Vi på fritids- och kulturförvaltningen använder oss av sociala medier i vårt dagliga arbete. De flesta kör facebook men någon twittrar, några bloggar och vi är på väg att börja med Instagram.
Vi är inte på nybörjarnivå utan jag tror vi behöver tips och inspiration hur vi kan gå vidare eller använda sociala medier på ett bättre och effektivare sätt.
Kan du hjälpa oss?