PM Coaching & Utbildning, Aurora Kompetens

Programmet Aurora Kompetens riktar sig till kvinnliga företagare. Den är ett led i Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande. Aurora Kompetens innehåller tre element: gemensamma föreläsningar, workshops  och individuell rådgivning. Innehållet i utbildningen har formats utifrån en enkät där ett 30-tal kvinnor som driver företag har beskrivit behov och önskemål.

Bakgrund

”Hej Tanja,
Kan du vara lika sprudlande om du pratar om konceptualisering av tjänster till exempel? Jag tycker du är väldig inspirerande och entusiasmerande att lyssna på och vet ju att du är utbildat inom företagsutveckling så jag tänkte använda dig som en ”kickoff” efter min inlednings-workshop på Aurora Kompetens. Vill du?”
Pia Michélsen, PM Coaching & Utbildning 

Föreläsningen

  • Varumärkesstrategi
  • Affärsutveckling i småföretag
  • Sociala medier som ny kanal för framgång
  • Uppdragssök via webb/sociala medier

Bakgrund

”Hej Tanja,
Kan du vara lika sprudlande om du pratar om konceptualisering av tjänster till exempel? Jag tycker du är väldig inspirerande och entusiasmerande att lyssna på och vet ju att du är utbildat inom företagsutveckling så jag tänkte använda dig som en ”kickoff” efter min inlednings-workshop på Aurora Kompetens. Vill du?”
Pia Michélsen, PM Coaching & Utbildning 

Föreläsningen

  • Varumärkesstrategi
  • Affärsutveckling i småföretag
  • Sociala medier som ny kanal för framgång
  • Uppdragssök via webb/sociala medier