Privata arbetsgivare granskar på djupet

Företag i den privata sektorn tenderar att göra alkohol­ och drogtester, kreditupplysningar, kontrollera om de sökande har betalningsansamärkningar, har engagemang i andra företag eller är aktiva i sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook. Företag gör också hälsokontroller i betydligt större utsträckning än arbetsgivare i den offentliga sektorn.

Offentliga håller sig till det statiska

Arbetsgivare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att undersöka utbildningshistorik än vad som är fallet för privata företag.

Källa: Chamber Rekryteringsrapport 2013