Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 570

Här i inlägget kommer jag att presentera en CV- modell som du kan använda och som förenklar ditt arbete med att skriva ansökningar. Problemet som många upplever med att skriva ansökningar är när det kommer till det personliga brevet.

OBS!
Vi har lärt oss att det personliga brevet ska vara UNIKT inför varje arbete och vi har lärt oss att det personliga brevet ska innehålla en massa med olika saker, saker som egentligen bara skapar ett ohanterligt arbete både för den som skriver och ska svara på en annons samt förvirring hos mottagaren som ska läsa det och bedöma dig och det du berättar/ kan.

Varför?
Jag förstår inte varför vi ens fortfarande accepterar detta och fortsätter att kämpa med att skriva PB på detta sättet. Det finns tyvärr någon universell tro där ute att det är så här vi ska göra när vi söker jobb för så har vi alltid gjort. Jag säger glöm detta. Börja tänka om och tänk nytt. För när man pratar med både arbetsgivare och arbetssökande säger båda samma sak. Det personliga brevet skapar oftast bara förvirring hos mottagaren, istället för att skapa nytta och förståelse och för den som skriver skapar de mest en känsla av kaos och ohanterlighet.

Vi ska först börja med att titta på varför många upplever det personliga brevet så ohanterligt och vad det är som gör att det blir nästintill en ångest att skriva det varje gång, inför varje arbete.

Problemet med PB som ger så många huvudvärk 

Att skriva ansökningar till arbetsgivare är generellt svårt tycker många. Vilket det är. Ännu svårare blir det när man ska skriva ett personligt brev till varje ansökan som många menar att ska vara unikt och anpassat för tjänsten. Det PB ska innehålla och som vi fått lära oss är allt mellan himmel och jord. Vi har lärt oss att det ska innehålla massor med olika saker, både om oss och oss i relation till tjänsten t.ex. Det blir helt enkelt väldigt knepigt att få till. Ibland känns det bara väldigt ”flummigt” med allt som ska få plats och därmed blir det mycket svårarbetat menar många. 

Här är först olika saker som vi lärt oss att PB ska innehålla: 

 1. PERSONLIG information om DIG (vart du bor, med vem du bor, om du har katt, hund eller sommarstuga, hur många gånger per vecka du spelar fotboll eller fiol, t.ex.). 
 2. Du ska också motivera varför du vill ha jobbet. Varför du är intresserad av just tjänsten och/eller företaget.
 3. Du ska MOTIVERA varför arbetsgivaren ska välja JUST dig. Du ska motivera varför DU sticker ut och varför du är en BÄTTRE kandidat än alla andra.
 4. Du ska sätta kompetenser och erfarenheter i relation till den aktuella tjänsten. 
 5. Samt att du ska lyfta fram konkreta exempel som visar att du kan använda de kunskaper och färdigheter väl som krävs för tjänsten.
 6. Du ska SÅKLART även svara på det som efterfrågas i annonsen. Matcha dig själv EMOT annonsen.

Ja listan kan bli lång med alla saker som vi ska trycka in i ett PB. Och det är inga lätta saker som vi ska få plats med. Självklart blir vi avskräckta, det blir rörigt i huvudet och hela textmassan känns bara ibland som en enda stor klump med massa text som man till slut inte kan greppa. Sen ska man skriva nästa PB, och nästa, och nästa…

Till slut blir allt en enda röra. Man blandar ihop allt i det personliga brevet; hobbys, fritid och familjesituation blandas med yrkeskompetenser,  färdigheter, egenskaper, utbildningar etc. Det blir kaos. Det blir ohanterligt.

Många arbeten som man kanske vill söka efter konstens alla regler drar man sig kanske för att söka. Dels för att det blir för rörigt, dels för att man inte har tid att skriva alla dessa PB. Det blir övermäktigt.

Detta skapar ett förvirrat intryck hos mottagaren 

Varför ska det vara så komplicerat?

När man blandar allt i ett PB som vi har lärt oss att ska vara med skapar detta ofta ett förvirrat intryck hos mottagaren  och många frågetecken kan uppstå hos arbetsgivaren/rekryteraren.

Tänk om det fanns ett enklare sätt att skriva ansökan med PB? Tänk om det fanns ett sätt som förenklade och effektiviserade hela processen? Både med att skriva och som för mottagaren att läsa och faktiskt förstå. Det finns det. Det finns faktiskt lite olika sätt. Personligen brukar jag rekommendera 2 olika typer av andra ansökningsmodeller som man kan utgå ifrån. 

Ansökningsmodellen här nedan är ett mycket enklare och effektivare sätt att presenterar dig som arbetssökande på. Du presenterar dina kunskaper, färdigheter och egenskaper på ett säljande sätt och i rätt ordning och minskar risken för förvirring. Intrycket av en ostrukturerad ansökan minskar och du blir tydlig i vad du söker, vad du kan och vem du är. Just den här modellen kallar jag 3- stegsmodellen. 

3- stegs ansökningsmodellen 

Här är en 3- stegsmodell som förenklar och effektiviserar processen dels för dig som ska skriva ansökan. Samt för AG som ska läsa. Ordningen är hemligheten till framgång och därmed varför den blir säljande i sig eftersom AG får ALL information hen vill ha fast nu i en LOGISK ordning, den ordningen som hen tänker i huvudet att hen vill ha när hen läser en ansökan.  

Modellen är uppdelad i tre steg. Ordningen i stegen är hemligheten till att den både blir mycket enklare att arbeta med samt mycket tydligare för mottagaren att läsa. 

Genom att istället använda den här modellen nertill som jag kommer att presentera kommer du både att underlätta och effektivisera dina ansökningsprocesser, du kommer att känna att du har betydligt enklare att svara på annonser och du kommer att kunna svara på fler! Det kommer att gå snabbare och du slipper all huvudvärk som detta med PB ofta skapar.

Du kommer även att underlätta för arbetsgivaren när hen ska läsa din ansökan och du kommer att kunna skriva fler bra säljande ansökningar emot tidigare eftersom denna modell både förenklar ditt arbete och underlättar för arbetsgivaren att välja dig.

 

Modellens uppdelning

Modellen består av ett dokument som är uppdelat i 3 delar (ansökan- CV- PB). Denna modell funkar för alla typer av arbeten och tjänster och oavsett om man svarar på en annons eller skickar in den som en spontanansökan.

Del 1: Svar på annonsen

I denna del svarar du på jobbannonsen. Läs annonsen. 

 • Vad innebär denna tjänst?
 • Varför vill jag så gärna ha den? 
 • Vad är det med tjänsten som är så spännande och intresserar mig? 
 • Vad är det med företaget som lockar mig? 
 • Vad är det för kvalifikationer som är viktiga?
 • Vad har jag med mig i min erfarenhet som kan komma till nytta?
 • Kan jag klara arbetet även om jag inte har allt som önskas? Och hur isåfall?
 • Varför ska företaget välja mig? 

Här svarar du på frågan ”Varför du ska ha arbetet”. Här berättar du för företaget varför du vill arbeta hos dem. Vad är det som gör dig nyfiken, vad är det som lockar med arbetet, vad är det du kommer att göra bra i din roll om du får arbetet, varför passar just denna typ av arbete dig, vad är det du längtar efter att få bidra med? 

Tankar för att sätta igång inspirationen här: Vad säger dig magkänslan om företaget? Vad säger din research om företaget? Varför passar DU så bra ihop med företaget? Varför ser du dig själv som den saknade pusselbiten i personalstyrkan hos företaget? Vad är det du tar med dig till företaget? 

Här är den delen i denna modell som du för varje jobb du söker behöver skriva. Om man vill underlätta arbetet för sig själv lite (därmed inte sagt att man gör en sämre ansökan) ser man till att i ”del 2” (CV) i denna modell ge exempel på hur man använt tidigare kunskaper och färdigheter i sina tidigare jobb, direkt under varje jobb t.ex. 

Då slipper man ta med allt man vill säga i denna delen och helt ärligt så passar många exempel på flera typer av arbeten, speciellt om du söker jobb inom en särskild bransch. Söker du jobb i t.ex. 2-3 helt skilda branscher där du vill lyfta fram olika exempel på kunskaper och färdigheter som du använt för att visa arbetsgivaren kan du ha två olika del 2 av denna modell och sen använder du den CV delen som helt enkelt passar för den branschen du söker med exempel som är anpassade för branschen, där du helt enkelt kort beskriver kunskaper och färdigheter som då passar den branschen under de jobb du haft. 

Då blir denna första delen ytterligare lite enklare att arbeta med men absolut inte sämre till kvalité. Jag rekommenderar att arbeta så här. Försök att hitta en struktur som passar dig. 

Men fokus i denna delen tycker jag definitivt ska ligga på varför man vill ha arbetet, vad det är som lockar med arbetet och vad det är som gör att man vill arbeta på företaget. Att kort beskriva sin passion för den typen av arbete man söker här (branschen) är också en mycket bra sak att ha med här i denna delen. Genom att beskriva sin passion för arbetet eller branschen här i den här delen underlättar också arbetet av flera anledningar. För det första är en passionerad människa mer benägen att göra ett bättre jobb, en passionerad människa möter också utmaningar och löser problem bättre, en passionerad människa ser fler möjligheter och till sist så bidrar en passionerad människa som oftast till en bättre stämning i företaget generellt. Att skriva 

Personligen tycker jag att det är mycket enklare att beskriva och kort ge exempel på hur man arbetat med vissa kunskaper, färdigheter, egenskaper i CV och ha det som en fast del där. 

Del 2: CV

Din hårdvaluta 

Här har du din hårdvara som man också kallar det. Här ska du lista all din arbetslivserfarenhet, utbildning, kurser och andra kompetenser och färdigheter du eventuellt har och som är kopplat till yrkeslivet. CV:t får bli så långt det blir. 

Här kan du också visa hur du har använt dig av dina kunskaper, egenskaper och färdigheter. Du kan kort dela med dig av olika framgångsfaktorer du har bidragit med och annat positivt som du vill lyfta och visa arbetsgivaren här. Ett förslag är att lägga korta små framgångshistorier under dina olika jobb som visar på hur du skapat bra saker på arbetet genom att använda olika saker du kan.

Om man generellt söker samma typ av arbete behöver man inte ”krångla” till det för mycket och hela tiden försöka hitta nya ”berättelser” på hur man har använt sig av sina färdigheter och kunskaper t.ex. Om man plockar fram lite olika exempel ur sin ryggsäck som man är stolt över och som går i linje med de kunskaper och färdigheter som generellt passar emot den typen av arbete du söker kan dessa ligga fastlåsta i denna delen sen och är därmed applicerbara för de flesta typer av jobben som du söker inom ”dina” branscher”. 

Söker du arbete inom två eller kanske till och med tre totalt olika branscher där helt olika kunskaper och färdigheter räknas kan det vara en vits att göra denna CV- del i flera delar, som sedan kan användas om och om igen och blir låsta, en för varje bransch, förutsatt att branscherna skiljer sig så pass åt att helt olika kunskaper och färdigheter behöver lyftas. 

Syftet är att du inte ska behöva ändra den här delen. Visst ibland kanske du behöver lägga till, ta bort etc. Men generellt ska den här delen vara ”låst” i den här modellen. Och det är även enklare att lyfta fram hur du använt dig av vissa kunskaper, färdigheter eller egenskaper här under de olika jobben. För helt ärligt som sagt, så passar många av dina framgångshistorier på många arbeten, speciellt om du söker en viss sorts arbeten. Och söker du som sagt inom olika branscher så gör du två CV delar där du lyfter framgångshistorier på saker du bidragit till på tidigare arbetsplatser som passar den bransch du söker.

Försök att hålla denna delen så låst som du bara kan så du slipper ändra den inför varje jobb du söker. 

Del 3: Personligt brev

Dina mjuka värden 

Om CV:t är din hårdvara är det personliga brevet din mjukvara. Här beskriver du dig själv och vem du är som person, din familjesituation, hobbys etc. Håll det rätt kort dock men denna delen behöver du nu aldrig ändra. Den ska vara helt ”låst” med andra ord. 

Ordningen är hemligheten!

Nu har du all information om dig samlat i ett dokument (eller 3!). Enkelt, strukturerat och överskådligt. Alla delar är lika viktiga men finessen är att det kommer i rätt ordning.

Först ser arbetsgivaren att du vill ha arbetet och varför (del 1). Sen kan arbetsgivaren läsa att du har det som krävs för jobbet (del 2) och sen till sist kan arbetsgivaren läsa vem du är som person (del 3). Varför du vill ha jobbet?

IGEN:
Du svarar på jobbannonsen. Sen har du din hårdvaluta, ditt CV (med exempel under varje jobb t.ex. hur du använt dig av färdigheter och kunskaper etc. i dina olika jobb och olika saker du t.ex. skapat eller bidragit till och som du vill lyfta fram snyggt i denna delen). Sista delen är dina mjuka värden, ditt personliga brev. Arbetsgivaren ser varför du vill ha arbetet, arbetsgivaren ser att du har det som krävs för arbetet och slutligen kan arbetsgivaren se vem du är som person. En ordning som är logisk och som hen vill ha och enklare kan bedöma utifrån. 

Glöm inte att se över design, layout, färg, typsnitt och bild. Våga leka lite med layout, bild och färg men kom ihåg att håll det stilrent och kladda inte till det för mycket ”less is more”. Dock så är det alltid trevligt att se en ansökan där man ser att kandidaten har ansträngt sig. Man äter även med ögat som sagt!

Lycka till!

tanja_bloggen

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 314 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 315 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 316