När du ska välja jobbcoach/handledare

Att ställa relevanta frågor till en jobbcoach kan hjälpa dig att dra nytta av deras expertis och vägledning för att navigera genom din karriär och jobbsökning och framåt emot ditt delmål/mål som är arbete eller utbildning.

När du ska välja leverantör av Rusta behöver du göra en ordentlig research så att du säkerställer leverantörens kvalité emot det du önskar/behöver.

Fast det finns ett avsnitt i förfrågningsunderlaget till tjänsten Rusta och matcha betyder detta INTE att det följs tyvärr. Om du tar ditt jobbsök på allvar och behöver hjälp skall du själv se till att du gör ett bra val.

Börja med att ta reda på vad som är viktigt för dig, välj 10 stycken leverantörer inom rimligt avstånd ifrån dig. Börja med att ringa och intervjua dem, en efter en och känn efter hur samtalet känns. Verkar de ha tid för dig? Verkar de kunna sin sak? Förstår de dig och vad du behöver? Vad är deras förslag på hur en arbetsprocess tillsammans med dem och dig ser ut och som ska leda dig till ditt slutliga mål.

Här är några frågor du kan överväga att ställa:

 1. Hur många har du som handledare/ert Rusta företag coachat?
 2. Hur många av dem som ni har coachat har fått arbete eller utbildning?
 3. Vilka är dina erfarenheter och specialiteter inom jobbcoaching? Vilka är företagets?
 4. Hur kan jag identifiera och förtydliga mina karriärmål?
 5. Kan du hjälpa mig att utvärdera mina färdigheter och erfarenheter för att rikta in mig mot relevanta jobb?
 6. Vilka strategier rekommenderar du för att skapa en effektiv och anpassad CV och personligt brev?
 7. Hur kan jag förbereda mig på bästa sätt inför jobbintervjuer?
 8. Vad är de vanligaste misstagen som jobbsökande gör, och hur kan jag undvika dem? Hur kan ni hjälpa mig här?
 9. Hur kan jag använda mitt professionella nätverk för att hitta jobbmöjligheter? Kan ni lära mig?
 10. Vilka nätverk har ni som företag som kan gynna mig? Vad krävs för att få arbete på er bemanning? Kan ni hjälpa mig att få arbete via er bemanning? Vilka är första stegen?
 11. Vilka är de viktigaste färdigheterna och kompetenserna som arbetsgivare efterfrågar inom mitt önskade område? Hur kan ni hjälpa mig att få dessa?
 12. Hur kan jag hantera eventuella hinder eller utmaningar som jag kan möta under min jobbsökning och hur kan ni hjälpa mig här?
 13. Vilka resurser och verktyg rekommenderar du för att jag ska kunna hålla mig motiverad och organiserad under min jobbsökning och hur kan ni hjälpa mig med detta?
 14. Vilken hjälp kan jag förvänta mig att få av er? Vad behöver ni ha utav mig för att vi ska komma i mål?
 15. Kommer vi att gå i mål tillsammans?

Genom att ställa dessa frågor till en jobbcoach kan du få skräddarsydd vägledning och stöd för att ta din karriär till nästa nivå och välja en handledare/ jobbcoach som kan sitt arbete och förstår dig.

Välj med omsorg, det finns BRA hjälp att få där ute om man engagerar sig i sitt eget val av leverantör och inte endast tar den första och närmsta.

All lycka till dig, det förtjänar du!