Att söka jobb är ofta en utmanande och osäker process

Att söka jobb kan vara en utmanande process och olika personer kan uppleva olika svårigheter beroende på deras omständigheter och erfarenheter. Men genom att bli medveten om vilka faktorer som vanligen kan upplevas som de svåraste med att söka jobb, kan man förhoppningsvis börja arbeta med att övervinna dem. Att bara bli TYDLIGT medveten kring vilka hinder jag kan ha, är ofta ett bra första steg. Det är inte alltid uppenbart utan det kan kännas som en enda ”stor mörk röra” detta med jobbsök som en arbetssökande sa till mig.

Men det är viktigt att försöka förstå, VART i processen problemet/problemen ligger först. Sen, kan jag göra något åt detta? Ja/Nej? Om inte, hur får jag tänka/agera då? Nya tillvägagångssätt. Vilka är de?

Man kanske söker och söker men når aldrig fram utan man blir bara mer och mer deprimerad varje gång man får ett avslag. Men att bli medveten om de olika svårigheterna kan faktiskt innebära att man börjar SE dem, FÖRSTÅ dem och kan börja att tänka kring dem.

Några av de vanligaste utmaningarna som människor kan möta när de söker jobb är:

 1. Avslag och brist på respons
  Att få avslag eller inte höra tillbaka från arbetsgivare efter att ha skickat in ansökningar kan kännas mycket tungt och göra det svårt att hålla motivationen uppe.
 2. Konkurrensen är intensiv
  I många branscher och på många arbetsmarknader är konkurrensen om jobb hård. Att sticka ut bland andra kandidater och övertyga arbetsgivare om ens värde kan vara svårt.
 3. Förväntningar och press
  Förväntningar från samhället, familjen eller sig själv att hitta ett jobb kan skapa en känsla av press och stress under jobbsökningsprocessen. Detta kan leda till ett läge som kan likas vid ”handlingsförlamning” till slut om man inte får rätt stöd och hjälp på vägen om man inte klarar det själv.
 4. Branschspecifika krav
  Vissa branscher eller yrken kan kräva specifika färdigheter, utbildning eller erfarenhet som kan vara svåra att uppfylla för vissa sökande.
 5. Branschspecifika utmaningar
  Vissa branscher eller yrken kan ha unika utmaningar som gör det svårt för oss människor att hitta jobb, som säsongvariationer, arbetsbrist eller teknologiska förändringar.
 6. Lång process
  Jobbsökning är ofta en lång process som kräver tid och tålamod. Det kan ta flera månader från det att man börjar söka jobb tills man får ett erbjudande, i vissa fall flera år.
 7. Krav på anpassning
  Varje jobb man söker är unikt och kräver ofta att CV, personligt brev och intervjuförberedelser anpassas. Att anpassa sig till olika arbetsgivares är tidskrävande, tar tid och energi. Att inte ens få respons tillbaka trots hårt arbete här kan göra att man som arbetssökande nästintill kan känna sig förnedrad i processen.
 8. Otryyghet och rädsla för avslag
  Att hantera avslag kan vara en utmaning för många människor, särskilt om de känner sig nedslagna eller nedvärderade av processen. Det är en stressig och osäker process.
 9. Nätverkande
  Att bygga och underhålla ett starkt professionellt nätverk kan vara avgörande för att hitta jobb, men det kan vara svårt för vissa människor att nätverka effektivt.
 10. Brist på nätverk och stöd
  För vissa människor kan då brist på tillgång till professionella nätverk och stödsystem göra det svårt att hitta jobb eller få stöd under jobbsökningsprocessen.
 11. Tekniska hinder i jobbsökningsprocesserna kan skapa osäkerhet
  Ibland kan tekniska hinder som att använda jobbsökningsplattformar, skriva CV online eller genomföra videointervjuer vara utmanande för vissa sökande. Vissa blir mycket trötta av detta moment och stor del av rekryteringen sker online idag.
 12. Otydlighet om karriärmål och intressen kan skapa en känsla av förvirring
  För vissa kan det vara svårt att veta vilken typ av jobb de letar efter eller vilken karriärväg de vill följa, vilket kan göra jobbsökningsprocessen mer komplicerad och osäker. Detta kan leda till en känsla av förvirring eftersom vi hittar inte riktigt meningen eller tydligheten i vad vi gör vilket gör processen extra tung och olustig överlag.
 13. Ansökningsprocessen
  Att skriva CV:n, personliga brev och genomföra intervjuer kan vara krävande och tidskrävande. För vissa kan det också vara svårt att visa upp sina färdigheter och erfarenheter på ett övertygande sätt.
 14. Flexibilitet och lärande i ansökningsprocessen
  Var envis med dina mål och flexibel med dina metoder. Att söka jobb kräver att man använder sig av ett flertal olika jobbsökningsstrategier. Man kan inte hitta jobb endast på platsbanken idag. Man behöver minst arbeta med 5-8 olika strategier samtidigt för att landa jobbet. Man behöver förstå detta för att komma framåt om man fastnat ”här” .
 15. Geografisk begränsning
  För dem som är begränsade av sin geografiska plats kan det vara svårt att hitta jobb som matchar deras kompetenser och intressen.
 16. Ekonomiska och sociala faktorer
  Ekonomiska svårigheter, sociala orättvisor och andra strukturella hinder kan göra det svårt för vissa människor att få tillgång till jobbmöjligheter och konkurrera på arbetsmarknaden.
 17. Känslan av att vara i limbo
  Under jobbsökningsprocessen kan man känna sig i limbo och osäker på framtiden, vilket kan vara stressande och ångestframkallande för många.

Att se vilka hinder/svårigheter som passar in på mig och börja fundera/prata kring dem innebär att du belyser problemet. Det är ett gott första steg.

Att söka arbete är tufft idag, ju förr man inser detta desto enklare är det att ”parera” detta och jobba framåt. Att söka jobb är lite av en konst som kräver utbildning och som kräver att många faktorer ”klaffar”/ samarbetar. Våga sök hjälp, sök stöd, ta hjälp. Våga prata om vad det är som du tror är dina hinder. Se ditt jobbsök som ett projekt/ditt arbete. För det är en STOR process.

Du är värd att komma framåt.

Lycka till!