Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 570

Närmare 50 % av alla rekryterare använder sociala medier

Det blir allt tydligare att information om kandidater, hämtad från sociala medier, utgör ett viktigt komplement för rekryterarna. I samtliga undersökningar sedan 2008 har antalet rekryterare som använder sociala medier ökat. 45 procent av rekryterarna kontrollerar kandidater via Facebook varav 11 procent gör det regelbundet. Det är en tydlig fortsatt ökning jämfört med siffrorna från 2012 (40 procent totalt respektive 8 procent).

Vad rekryterare måste tänka på:

 • Vilken info tar vi med? Vad kan vi ignorera?
 • Är det legitimt och lagligt att utesluta en kandidat tack vare olämplig info online?
 • Den slutliga urvalsprocessen?
 • Sociala medier som del av rekryteringsprocessen?
 • Eller som PRIMÄR källa?
 • Hur representerar vi oss i Cyberspace och hur representerar våra rekryterare oss?

twitter-icon-1a

Vad är vanligast idag?

 • Idag är det vanligast att företag använder sociala medier som en del av rekryteringsprocessen:
 • Man har koll på blivande kandidater
 • Man söker efter passiva kandidater (som headhunting)
 • Når kandidater som man annars inte skulle nå eller känna till

Vad tittar rekryterare efter på sociala medier?

 • Fullständig bakgrundsinformation
 • Tidigare jobb
 • Övriga meriter
 • Stor intressebild
 • Goda språkfärdigheter
 • En professionell image
 • Tecken på att den sökande passar in (statusuppdateringar, bilder)

 

Vad ska jobbsökare framhäva på sociala medier?

 • Loggen, använd statusraden smart,visa ditt nätverk vem du är
 • Skapa STATUS på din profil
 • Reflektera över din branch, starta diskussioner, ta upp problem, peka på möjligheter etc
 • Arbetsprover (kameran är hädanefter din bästa vän). Ladda upp bilder från arbetssituationer, olika framgångshistorier
 • Använd layoutbilden på din sida till att tala om vad du söker, gör ett collage tex
 • Använd applikationer för att framhäva visa sidor om dig
 • Sharing is caring på sociala medier…!

Synliggör framgångshistorier!

 • Frivilliga uppdrag? 
 • Kyrkliga, politiska eller samhälleliga insatser?
 • Sport- idrottsaktiviteter
 • Föreningar?
 • Skapat, byggt upp något?
 • Visat ledarskap?
 • Ökat omsättningen?
 • Identifierat behov och tagit hand om det?
 • Fått lovord från kollegor och kunder?
 • Ansvarat för eller deltagit i ett framgångsrikt projekt?

jobb

Kan vi se en ny trend att det ”Digitala ansiktet” ökar?

Eftersom en stor del av rekryteringen idag sker Online och de allra flesta företag idag finns inom tjänstesektorn kommer detta förmodligen innebära att vikten och betydelsen av att framgångsrikt kunna profilera och kommunicera det personliga varumärket kommer öka. Eftersom personalen som allra oftast är den mest viktigaste resursen och tillgången i ett tjänsteföretag!

Ser fram emot en spännande framtid kring detta!

Lycka till!

tanja_bloggen

 

 

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 314 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 315 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/includes/helper-markup.php on line 316