Skills first hiring, äntligen börjar arbetsgivarna fatta poängen!

Skills first hiring är en rekryteringsmetod där fokus läggs på en kandidats faktiska färdigheter och kompetenser snarare än traditionella meriter som utbildningsnivå eller tidigare arbetslivserfarenhet.

Skills first hiring är en rekryteringsmetod som sätter färdigheter i första hand när man bedömer och väljer kandidater för en position. Istället för att främst fokusera på kandidatens formella utbildning, poäng, arbetslivserfarenhet eller andra meriter, prioriterar denna metod bedömningen av en kandidats faktiska färdigheter och kompetenser.

Metoden innebär att man identifierar de specifika färdigheter och förmågor som är nödvändiga för att framgångsrikt utföra en viss roll och sedan använder man olika bedömningsmetoder för att utvärdera dessa färdigheter hos kandidaterna.

Detta kan inkludera kompetensbaserade intervjufrågor, praktiska tester, fallstudier, simuleringar av arbetsuppgifter, intervjuer med uppgiftsorienterade frågor och bedömningar av tidigare arbetsprov eller projekt.

Syftet med simulerade arbetsuppgifter

Simulering av arbetsuppgifter innebär att en kandidat ombeds utföra eller lösa uppgifter som liknar dem som förekommer i den faktiska rollen eller arbetsmiljön som de ansöker om. Syftet med sådana simuleringar är att bedöma kandidatens färdigheter, kompetenser och förmågor genom att ge dem en praktisk uppgift att utföra.

Simulerade arbetsuppgifter kan variera beroende på typen av roll och bransch. Exempel på sådana uppgifter kan innefatta problemlösningsscenarier, att genomföra en simulering av en kundinteraktion, att skriva en rapport eller att hantera ett specifikt projekt eller fall.

Genom att ge kandidater möjligheten att simulera verkliga arbetsuppgifter får rekryterare och arbetsgivare en bättre förståelse för hur kandidaten skulle prestera i den faktiska arbetsmiljön. Det kan också ge kandidaten en tydligare uppfattning om vad som förväntas i rollen och möjlighet att demonstrera sina färdigheter och kunskaper på ett praktiskt sätt.

Större rekryteringsbas för företag och ett större hopp på arbetsmarknaden bland sökanden

Genom att sätta färdigheterna i första hand kan företag och rekryterare bredda sin rekryteringsbas och ge alla kandidater en lika chans att visa upp sina förmågor, oavsett deras bakgrund eller tidigare erfarenhet. Detta kan bidra till att minska risken för fördomar eller diskriminering i rekryteringsprocessen och leda till att företagen hittar de mest lämpliga kandidaterna för varje roll.

Vilka företag använder idag Skills first hiring?

Många moderna företag och organisationer har börjat implementera och experimentera med skills first hiring som en rekryteringsmetod. Eftersom det är en relativt ny metodik, är det svårt att ge en heltäckande lista över alla företag som använder sig av detta tillvägagångssätt. Men många teknikföretag, startups och innovativa organisationer är än så länge mer benägna att omfamna denna metod för att hitta de mest passande kandidaterna. Men många företag står i startgroparna redo att pröva.

Några exempel på stora företag och organisationer som har antagit en skills first-approach eller liknande strategier är:

 1. Google
  Google är kända för att använda en rigorös intervju- och bedömningsprocess som fokuserar på färdigheter och problemlösningsförmåga snarare än enbart formella meriter.
 2. Tesla
  Tesla har rykte om sig att anställa personer med passion och drivkraft snarare än att bara se till deras utbildning eller arbetslivserfarenhet.
 3. IBM
  IBM har en historia av att bedöma kandidater utifrån deras färdigheter och kompetenser, och de använder ofta praktiska tester och simuleringar under rekryteringsprocessen.
 4. Netflix
  Netflix har en kultur som värderar autonomi och innovation, och de tenderar att fokusera på att hitta kandidater som har rätt färdigheter och kan trivas i en dynamisk och föränderlig miljö.
 5. Shopify
  Shopify använder sig av en skills first-approach för att bedöma kandidaters tekniska och mjuka färdigheter, och de har en öppen inställning till att ge människor en chans baserat på deras potential och passion.

Det är viktigt att notera att även om dessa företag har använt sig av skills first hiring eller liknande metoder, kan de även använda sig av andra mer traditionella rekryteringsstrategier beroende på rollen och de specifika behoven i varje rekryteringsprocess.

Allt hopp behövs för att lyckas navigera och komma framåt på en tuff arbetsmarknad

Jag tycker att Skills first hiring är en mycket klok och fantastisk tanke, den breddar som sagt upp för en större rekryteringsbas hos företagen och inte minst, den öppnar nya dörrar på arbetsmarknaden för sökanden.

Arbetsmarknaden är tuff idag och alla nya sätt att hitta och identifiera kompetens är välkomnat. Utbildning i sig behöver inte alltid vara en avgörande faktor som jag brukar säga, utan det kan likväl vara hur du lyckas kommunicera just dina förmågor och färdigheter istället. Men nu börjar även arbetsgivare att se och förstå detta. Detta gör mig lycklig då det skapar ett större hopp på arbetsmarknaden helt enkelt från alla perspektiv och synvinklar.

Lycka till på alla sätt och vis i dina processer där ute!