Att bli bättre på att lyfta dina starka sidor kan hjälpa dig att göra ett gott intryck under jobbintervjuer och marknadsföra dig själv på ett effektivt sätt. Här är några tips för att lyfta dina starka sidor:

 1. Identifiera dina styrkor
  Ta dig tid att reflektera över dina styrkor och vad som skiljer dig från andra kandidater. Det kan handla om specifika färdigheter, personlighetsegenskaper, erfarenheter eller prestationer.

  Ta dig tid att reflektera över dina tidigare jobb och prestationer. Gör en lista över specifika exempel där du har gjort en positiv inverkan eller uppnått framgångar.
 2. Förbered exempel
  Förbered exempel från ditt arbetsliv, utbildning eller andra erfarenheter där du har använt dina styrkor på ett framgångsrikt sätt. Ha konkreta och relevanta exempel redo att dela under jobbintervjuer eller i din ansökan.
 3. Använd STAR-metoden
  När du delar exempel på dina styrkor under en intervju, använd STAR-metoden (Situation, Task, Action, Result) för att strukturera dina svar. Beskriv situationen eller problemet, vilken uppgift du hade, vilka åtgärder du vidtog och vilka resultat du uppnådde.
 4. Använd konkreta exempel
  När du beskriver dina prestationer, använd konkreta exempel och fakta för att visa din påverkan. Beskriv vilka specifika åtgärder du vidtog, vilka resultat du uppnådde och hur det gynnade arbetsplatsen eller projektet.
 5. Fokusera på resultat och effekter
  Istället för att bara lista upp dina uppgifter och ansvarsområden, fokusera på de resultat och effekter som dina insatser genererade. Visa hur dina prestationer bidrog till att lösa problem, öka effektiviteten eller förbättra företagets resultat.
 6. Anpassa dina svar
  Anpassa dina svar efter de specifika krav och behov som beskrivs i jobbannonsen eller under intervjun. Betona de styrkor som är mest relevanta för den aktuella rollen och arbetsplatsen.
 7. Var beredd på frågor om dina svagheter
  Förvänta dig också frågor om dina svagheter under en intervju och vara beredd att svara på dem på ett konstruktivt sätt. Visa hur du aktivt arbetar med att förbättra dig själv och utvecklas professionellt.
 8. Få feedback
  Be om feedback från tidigare chefer, kollegor eller mentorer för att få en bättre förståelse för dina styrkor och hur du kan kommunicera dem på ett övertygande sätt.
 9. Använd en berättande approach
  Berätta en historia kring dina prestationer istället för att bara lista upp dem. Skapa en berättelse som fångar intervjuarens uppmärksamhet och visar din förmåga att hantera utmaningar och leverera resultat.

Lycka till och kom ihåg att tänk i banor av STAR-modellen när du ska kommunicera!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *