Så här jobbar du med en annons

,
Hur du jobbar med en annons. Ofta är företagens annonser en önskelista. Kom ihåg det. Tänk så här istället.

Så här kan ett enkelt dagsaschema se ut för jobbsöket

Här är ett dagsschema som du kan ta inspiration av när du lägger upp din jobbsökardag.

Sökordstrenden

,
Har du inte fått med rätt sökord i ditt cv på cv- databaser och Linkedin t.ex. kommer rekryteraren inte att hitta dig och du blir inte heller aktuell för det lediga jobbet. Läs här hur du gör för att undvika detta.

Dolda jobb, synliga jobb och allt däremellan

, ,
Om jag säger att på det ena stället finns det 25% chans till jobb och på det andra 75% chans, vart skulle du leta? Läs så ska jag visa dig hur du lyckas.

Posta din ansökan och stick ut?

,
Har ni tänkt på att istället för att göra sjungande och dansande video-cv:s kanske det räcker med att posta sin ansökan per vanlig post?

Ett enkelt men banalt exempel som illustrerar vikten av att söka på de dolda jobben

,
Visste du detta om de dolda jobben? Efter att du vet kommer du aldrig mer söka jobb som du gjorde förr.

Har ni tänkt på att man kan använda dessa kanaler för att hitta dolda jobb?

Förmodligen har ni inte tänkt på att dessa kanaler kan användas när man ransakar den osynliga arbetsmarknaden. Men efter att läst detta vet ni.

Spontanansökningar? Riktade ansökningar?

,
Nästa gång du ringer företaget, be att få fråga istället "hej, vart kan jag skicka min riktade ansökan". Läs om varför här.