Om du fick välja en superkraft att använda på arbetsplatsen? Vilken skulle det vara? Nog skulle man bli paff om man fick den frågan i en intervju. I intervjuer kan det förekomma många frågor som kan uppfattas som knasiga men det finns alltid en vits med dessa.

Man kan vilja bedöma kandidatens kreativitet, problemlösningsförmåga, beslutsfattande i akuta situationer etc. Allt beroende på vad arbetsgivaren vill ha svar på.

En vanlig första intervju kan ofta bestå av 5- 10 frågor. Här är några av de mest vanliga:

  1. Kan du berätta lite om dig själv?
  2. Vad lockar dig till den här positionen/företaget?
  3. Vilka erfarenheter har du som är relevanta för den här rollen?
  4. Vilka är dina styrkor och svagheter?
  5. Hur skulle dina tidigare chefer eller kollegor beskriva dig?
  6. Hur hanterar du arbetsuppgifter under press?
  7. Kan du ge ett exempel på när du löste en konflikt på arbetsplatsen?
  8. Hur ser din arbetsprocess ut när du ställs inför en ny uppgift?
  9. Vad är din syn på samarbete och teamarbete?
  10. Har du några frågor eller funderingar om företaget eller rollen?

Men om du fick frågan; Vilken superkraft skulle du vilja ha på arbetsplatsen? Vad skulle du svara då?

Ta hand om dig och all lycka till dig oavsett vilken process du befinner dig i.