100 saker att tänka kring när du söker arbete. Plocka ut de delar du behöver.

 1. Arbetsmarknadskunskap
  Bekanta dig med ordet. Ordet innebär flera olika aspekter som yrkeskunskap, arbetsmarknadstrender, arbetsgivarkunskap, anställningsstrategier etc.
  Kom ihåg att din arbetsmarknadskunskap är helt avgörande för att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt få ett arbete som du vill ha.
  Arbetsmarknadskunskap viktig idag för att söka och hitta jobb eftersom den ger dig en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och ökar dina chanser att lyckas med ditt jobbsök/karriärutveckling. Att vara medveten om arbetsmarknadens krav och trender är avgörande för att kunna anpassa sig till den snabbt föränderliga arbetsmiljön och maximera sina möjligheter till anställning och framgång.
 2. Börja tänka i termer av ”DIN arbetsmarknad”
  Efter att du förstått innebörden av ordet arbetsmarknadskunskap är det nu dags att bryta ner det ytterligare. Hur ser DIN arbetsmarknad ut? Vad händer i din bransch? Vart finns dina företag? DIN arbetsmarknadskunskap kring DIN bransch är HELT avgörande.
  Det är viktigt att tänka i termer av ”din” arbetsmarknad för att maximera relevansen, effektiviteten och framgången i ditt jobbsök/karriärutveckling. Genom att fokusera på den arbetsmarknad som är mest relevant för dig kan du skapa en mer målinriktad och framgångsrik söka jobb strategi som är skräddarsydd efter dina förutsättningar, behov och mål.
 3. Din yrkeskunskap
  Din yrkeskunskap innebär din förståelse för olika yrken, deras krav, arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Detta kan innebära kunskap om utbildningskrav, erfarenheter och färdigheter som krävs för olika yrken och arbetsuppgifter. Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna i de arbeten du söker och har du förutsättningar att klara av dem?
 4. Arbetsmarknadstrender
  Att vara medveten om aktuella och framtida trender på arbetsmarknaden, såsom efterfrågan på olika yrken, teknologiska förändringar, nationella och globala arbetsmarknadstrender ger dig en helikoptersyn och gör dig helt enkelt till en mer strategisk arbetssökande på sikt. Att vara medveten om arbetsmarknadstrender kan hjälpa dig att rikta ditt jobbsök mot branscher och yrken med goda jobbmöjligheter, vilket ökar dina chanser att hitta nya spännande och relevanta jobb. Genom att identifiera efterfrågade färdigheter och kompetenser på arbetsmarknaden kan du anpassa din utbildning och kompetensutveckling för att öka din anställningsbarhet och konkurrenskraft.
 5. Kompetenskrav
  Livslångt lärande och anpassningsbarhet blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Skaffa dig en bra förståelse för hur kompetenskraven ser ut för den typ av jobb du söker. Gör en undersökning. Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna i den typen av jobb du söker? Vilka kunskaper och färdigheter behöver du i första hand för att klara dessa? Har du dessa? Om inte, hur ska du få dem? Analysera jobbannonser och identifiera dina egna kompetenser.
 6. Teknologisk innovation
  Snabb teknologisk utveckling, inklusive automatisering, artificiell intelligens och digitalisering förändrar arbetsmarknaden genom att skapa nya jobb, omforma befintliga roller och ställa nya krav för färdigheter på de jobb som utlyses. Hur påverkar den snabba tekniska utvecklingen den typen av jobb du söker? Vilken teknisk utveckling håller på att ske på de arbetsplatserna? Hur effektiviserar tekniken din bransch? Hur ska du hålla dig anställningsbar? Hur kan du kompetensutvecklas emot detta? Ta reda på i vilken omfattning och hur tekniken används på de arbetsplatser du är intresserad av om du är osäker, vilket kan vara helt naturligt. Vart står du i förhållande till din slutsats?
 7. Arbetsgivarkunskap
  Kunskap om olika arbetsgivare, deras verksamhet och kultur, samt deras rekryterings- och anställningsprocesser. Detta är högst viktigt och användbart både för att hitta jobb som för att rikta jobbsökningar och förbereda sig för anställningsintervjuer. Har du kunskap om t.ex. de 10 största arbetsgivarna i din bransch inom ditt närområde? Hur ser de företagen ut, hur rekryterar de generellt, vad händer i deras ”värld?”.
 8. Anställningsstrategier
  Förmågan och kunskapen att förstå att det finns flera olika sätt och strategier till att hitta och få arbete idag. Jag har tidigare listat 51 olika tips hur man får arbete. Länk: https://doldajobb.se/3041-2/
  Arbetsgivare i olika branscher rekryterar olika. Så är det. Generellt använder ett företag 3-5 olika strategier/kanaler för att söka, leta och hitta nya medarbetare på. Har du koll på hur dina arbetsgivare i DIN bransch generellt rekryterar? Du behöver finnas där de letar.
  Företag har olika rekryteringsmönster och kanaler. Du behöver ha strategier för att hitta, nå och agera på dessa. Hur rekryterar företagen i den bransch du söker? Vilka är deras vanligaste rekryteringskanaler? Har deras rekryteringsmönster förändrats över tid? Hur isåfall?
 9. En holistisk förståelse
  Att ha en holistisk förståelse innebär att man betraktar något som en helhet och förstår hur olika delar samverkar och påverkar varandra inom denna helhet. När det gäller exempelvis att ha en holistisk förståelse inom arbetslivet kan det innebära att man inte bara ser på ett jobb som en serie specifika uppgifter att utföra, utan även förstår hur dessa uppgifter passar in i företagets övergripande mål, kultur och processer.

  Genom att ha en holistisk förståelse för arbetsmarknaden kan du se hur olika faktorer, som efterfrågan på specifika kompetenser, branschtrender och ekonomiska förhållanden, samverkar och påverkar möjligheterna till anställning. Det gör det lättare att anpassa din jobbsökningsstrategi efter den rådande situationen på arbetsmarknaden. Att förstå hur din egen kompetens och erfarenhet passar in i arbetsgivarens behov och mål är avgörande för att kunna marknadsföra dig själv effektivt under jobbsökningen. En holistisk synvinkel gör det möjligt att se din potentiella roll i en organisation i ett större sammanhang och tydliggör hur du kan bidra till företagets framgång.
 10. Gör en omvärldsanalys
  Gör en omvärldsanalys av arbetsmarknaden (din arbetsmarknad). Den hjälper dig att identifiera tillväxtbranscher, förstå efterfrågan på specifika kompetenser, hitta nischade jobberbjudanden som kanske inte är uppenbara vid första anblick och skapa relevant ansökningsmaterial.
  En omvärldsanalys hjälper dig att förstå din bransch mycket tydligare. En omvärldsanalys kan du göra på flera sätt, googla kring din arbetsmarknad, prata med branschorganisationer, följ ledande nyckelpersoner i branschen, läs branschtidningar, delta i seminarium online, läs branschrapporter och artiklar, lista ledande företag inom din bransch och undersök deras verksamhet, gör en SWOT analys etc.
 11. Gör intervjuer
  Be att få intervjua arbetsgivare, rekryterare och/eller nyckelpersoner som arbetar i de företag du vill ha arbete på. En välformulerad intervju med strategiskt kloka frågor ger dig bra med information att spinna vidare på, lyckligtvis nya fina ingångar och i bästa fall ett arbete. Du kan också intervjua människor som helt enkelt arbetar med det du vill arbeta med för att få en bra källa till information, tips och råd. Människor blir ofta glada att bli tillfrågade kring sin kunskap över det de gör. Genom att ställa relevanta och genomtänkta frågor visar du ditt engagemang och intresse och samtidigt får du värdefull information.
 12. Information är avgörande idag för att få arbete
  Kom ihåg att det är information idag som är avgörande för att du ska hitta och få arbete. Information som hjälper dig att identifiera möjligheter, få nya tips och infallsvinklar. Börja tänk på jobbsöket som en jakt på mer information kring de företag i branschen som du är intresserad av. Vem kan du prata med? Vilka nyhetsbrev kan du prenumerera på? Vilken blogg kan du läsa? Vilka kan du ta kontakt med i den här gruppen på FB för att förutsättningslöst få mer tips och råd kring hur du kan tänka/agera/söka/ta dig framåt? Information hjälper dig att identifiera nya möjligheter hela tiden. Det ger jobb till slut.
 13. Konkurrenter
  Vilka konkurrenter har företaget du är intresserad av? Något många glömmer att titta upp. Man kan hitta mycket spännande information om olika företag och eventuella möjligheter via denna vägen och man kan även briljera bättre på intervjun. Om det finns ett visst företag du är intresserad av, titta upp vilka konkurrenter som just det företaget har.
 14. Tänk och prata i termer av ”VI” i kontakt med arbetsgivare
  Förklara varför du och arbetsgivaren passar så bra ihop, inte bara varför du är så himla bra. Detta skapar en känsla av framåtanda, tillsammans. Arbetsgivaren kan nästan känna känslan av hur ni arbetar framåt, tillsammans. Att prata och skriva i former av ”VI” skapar en aktiv känsla av gemensamt arbete och skapar en starkare koppling mellan dig och mottagaren du pratar med eller skriver till. Börja tänk och kommunicera mera i termer av ”VI” när du skriver CV, intromail och under intervjun etc.
 15. Nätverka är något man alltid gör
  Tänk inte på nätverkandet som en separerad del av jobbsöket. Utan försök att finna andra mer för dig, behagliga och lättsamma naturliga sätt att ta nya kontakter på. För vissa är det helt enkelt att lyfta på luren och ringa ett företag och be att få ställa lite frågor om hur det är på företaget och hur det skulle vara att arbeta där. För andra är det att söka likasinnande i grupper på FB och diskutera kring ditt yrke och vilka företag det finns. Andra samlar visitkort och skriver presentationer om sig själva sen efter en mässa t.ex. En del skriver ”blänkare” kring branschen på sociala medier. En del skriver ett förutsättningslöst mail i ett syfte till en person som arbetar på företaget eller till direkt till chefen.
 16. Kalla kontakter
  Du tar helt enkelt kontakt med människor du inte känner. Det kan vara en person på ett företag, en person som du ser arbetar med det du är intresserad av på sociala medier, det kan vara chefen som du hittat uppgifter till eller någon helt annan som du bara tar kontakt med för att du är nyfiken på olika saker rörande vad den personen kan, arbetar med eller du tror har för kunskap. Många menar att nätverkande via kalla kontakter på sociala medier fungerar bäst t.ex.
 17. Varma kontakter
  Du bearbetar ditt nätverk. Tidigare kollegor, studiekompisar, vänner, nätverk på sociala medier etc.
 18. Ditt nätverk är inte de personer du känner
  Tyvärr. Därför menar många på att kalla kontakter ger betydligt bättre resultat. Många upplever det även enklare att ta kalla kontakter förutsättningslöst. Man känner sig inte lika påträngande som när man ”tjatar” på sitt nätverk av bekanta. När man tar kalla kontakter är man också mer intresserad av att nyfiket utforska. Det ger en enklare och naturligare öppning till människor, nyckelpersoner och arbetsgivare.
 19. Nätverkspotential
  Nätverkspotential innebär att man har förmågan att använda sitt nätverk för att hitta jobbmöjligheter, få stöd och insikter samt främja sitt jobbsök/ karriärutveckling. Det är en viktig resurs för att lyckas på arbetsmarknaden och nå sina mål. Att bygga sin nätverkspotential kräver tid, engagemang och strategi. Definiera vad du vill uppnå genom ditt nätverkande. Är det att hitta jobb, få mentorskap och råd, eller att utöka din kunskap och förståelse för din bransch? Tydliga mål kan hjälpa dig att fokusera dina ansträngningar och strategier. Var proaktiv, arbeta mycket med kalla kontakter, arbeta med att hitta nyckelpersoner på olika plattformar, grupper, via företagsregister etc. Utveckla relationer, underhåll.
 20. Vad vinner företaget på att ha dig där?
  Fokusera hur du som pusselbit på företaget behövs. Vad bidrar ditt arbete till på företaget? Du behöver inte vara ”STORA” saker som ÖKAD FÖRSÄLJNING jag menar här. Det finns faktiskt hundra miljoner andra sätt som du kan komma att påverka, förbättra och förändra företagets vardag, sett att verka och dess förutsättningar. Vad vinner en arbetsgivare på att just du kommer in på företaget? Ny kompetens, perspektiv, energi?
 21. Framgångshistorier
  Tänk på uttrycket och låt det smälta in. Det tar vanligtvis ett par dagar innan ”polletten” börjar trilla ner. Du skapar framgångshistorier på många vis och de kommer i många olika former. Från livets alla delar.

  – På mitt förra jobb tog jag ansvar för att utbilda oss alla i Power Point
  – På mitt förra arbete tog jag initiativet att en fredag eftermiddag varje månad ha en gemensam kompetensutvecklingstimme
  – På mitt förra jobb tog jag på mig ansvaret att en timme varje vecka omvärldsbevaka vår lokala bransch lite närmare vilket gav oss nya ideer
  – I min förra anställning inspirerade jag vår arbetsgrupp till att vi skulle börja ställa ut på mässor vilket gynnade oss

  – På min fritid driver jag klubbens FB- sida och inspirerar kring vår verksamhet

  Alla vi människor skapar framgångshistorier. Framgångshistorier kommer i alla former. Börja tänk på vilka du skapar.
 22. Kommunicera i hårdvaluta, ”resultat”
  Vill du prata arbetsgivarens egna språk? Vill du kommunicera hårdvaluta direkt? Börja då tänka i former av ”hårda resultat”. Hårdvaluta kan vara försäljningsresultat, effektiviseringsresultat, nöjd kund index resultat, förbättrade leverantörskontakter/avtal, arbetsmiljöresultat, miljöresultat, innovationsresultat, förbättrad varumärkesimage, förbättrad marknadsposition etc. Konkreta resultat som du ofta kan styrka om så.
  Här är ett inlägg om detta: https://doldajobb.se/exempel-pa-resultat-som-du-kan-ha-skapat-i-tidigare-jobb/
 23. Lista dina topp- arbetsgivare
  Fokusera på vart du vill arbeta, inte på annonserna. Annonserna kan ge dig ett hum om vilka arbetsplatser det finns. Men arbeta med att lista företag efter någonslags researsch och strategi. Det gör dig attraktivare som jobbsökare, träffsäkrare i din sökning och du lär dig navigera dig fram till arbetet på vägen. Börja med att forska om olika arbetsgivare och använd olika källor till detta. Du kommer att lära dig mer kring olika sätt att göra detta på längs hela detta inlägg.
 24. Förebild
  Perfekt att välja någon som arbetar med det du vill arbeta med. Våga ta en kontakt. Berätta att du inspireras av personen och varför. En förebild kan ge dig värdefulla råd, tips och kunskap på vägen. Ofta blir människor glada och stolta över att vara någons förebild vilket ger relationen en härlig känsla och en förebild hjälper dig gärna med att dela med sig av hens egna erfarenheter, kunskaper och kan ofta komma med nya värdefulla tips. Detta kan vara mycket värdefullt för dig. Idag finns det möjligheter att ta kontakter som aldrig förr. Men man kanske inte vill tränga sig på bara? Fundera då varför du skulle vilja ta kontakt med vissa personer och vad det är som dessa personer gör som inspirerar dig. Ta kontakt och berätta och en naturlig öppning brukar då uppstå.
 25. Mentor
  Våga be någon person att vara din mentor. Det kan egentligen vara vem som helst. Syftet med att ha en mentor är att ha någon som kan ge dig ”piska och morot”. Någon som törs vara på dig, ifrågasätta din process, heja på dig och komma med ny energi, tips och råd kring hur du kan tänka/ agera i ditt jobbsök.

  Våga tänk utanför boxen om du funderar på att skaffa dig en mentor och ta kontakt. Att ha en mentor på vägen som ställer upp någon timme i veckan med att coacha, guida, hjälpa dig framåt är en värdefull resurs. Fundera om det finns någon person som du ser upp till och som du tror kan vara en bra motor (mentor) för dig att ha i din process. Våga förklara din situation och våga be personen om handledning i din process. Personen som är din mentor behöver nödvändigtvis inte arbeta med det du vill arbeta med. Att ha en mentor i jobbsök är inget märkligare än att ha en mentor på arbetsplatsen t.ex. första tiden eller en handledare under din utbildning. Att söka jobb är en konst som kräver utbildning, strategi och arbete. Ett stort område att navigera sig kring. Och ensam kan man lätt känna sig vilse idag när det gäller att navigera sig fram i jobbsökardjungeln.
 26. Strunta i vad du tror att arbetsgivaren vill ha
  Försök inte pressa in din egen personlighet i arbetsgivarens förutbestämda kravbild. En kravbild är ofta en önskelista. Man får aldrig allt. En kravbild kan ofta också vara skriven efter en viss person som arbetat i företaget eller arbetar. Arbetsgivaren kan ha haft den personen i åtanke när hen skriver sin annons. När arbetsgivaren skriver annonsen kanske han tänker på Måns som ska lämna och ersättas och automatiskt söker han en ny Måns. Det betyder inte att du inte kan göra jobbet lika bra, fast du inte stämmer in exakt på den beskrivningen som arbetsgivaren formar sin annons efter.

  En annons är ofta färgad. En annons innehåller också ofta en hel del floskel. En annons är inte alltid att lita på. Fundera och ta reda på istället VAD arbetet innebär. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna, vad förväntas av dig i rollen, vilka utmaningar står företaget inför, vilken målbild finnes. Svara sedan på detta. Om du är osäker, ifrågasätt annonsen.
 27. Ta reda på vad företaget menar
  Många platsannonser har en tendens att efterlysa samma saker. Till exempel: kreativ, självgående eller ansvarstagande. Men det kan vara stor skillnad på vad orden betyder för olika företag. Fråga därför gärna rekryteraren vad ord som kreativ betyder i det här fallet och varför det är viktigt.

  Personer tolkar saker annorlunda. Om vi tittar på detta uttrycket som är så vanligt förekommande, man ska vara flexibel? Vad betyder det egentligen?
  Exempel 1: En anställd tolkar flexibilitet som möjligheten att anpassa sina arbetstider efter sina personliga behov och önskemål. Hen föredrar att kunna börja tidigare eller senare på dagen, beroende på sina familjeförhållanden eller andra åtaganden utanför arbetet.
  Exempel 2: För arbetsgivaren kan flexibilitet innebära att medarbetarna är villiga att arbeta utanför normala kontorstider vid behov. Det kan innebära att stanna kvar längre på jobbet för att slutföra projekt eller att vara tillgänglig för möten och kundkontakter utanför ordinarie arbetstid.

  Hur många gånger har du egentligen inte läst en annons där det står att du ska vara social, framåtriktad och kreativ t.ex.? Ifrågasätt direkt istället vad som menas. Och berätta gärna i ansökan i tre meningar HUR du är kreativ och gärna i förhållande till det som arbetsgivaren säger. Ofta vet dom dessvärre inte själva vad de menar.

  TIPS!
  Om du förstår din förväntade roll i företaget och dess utmaningar och vad som är viktigt i arbete och i företagets målbild kan du koppla denna kunskap emot hur du kan vara ”kreativ” för att lyckas bra i din roll. Här är ett inlägg som du kan läsa mer om varför det generellt är viktigt att vara kreativ idag och det är viktigt av flera olika anledningar men att bara skriva ”kreativ” i en annons kan lätt bli flummigt för den som läser annonsen och ska svara på den, men om man vet om företagets dagliga arbete, utmaningar, mål och visioner kan man enklare koppla ”kreativ” emot sin roll.
  Här är ett inlägg definitivt värt att läsa om detta med varför det är så viktigt att vara kreativ och innovativ idag, läs det så kommer du direkt att få en mycket bättre förståelse kring detta och bli en mycket klokare jobbsökare som blir mer lugn och trygg och enklare kan svara på annonser hädanefter där det står att du ska vara t.ex. kreativ:

  Länk: https://doldajobb.se/iderik-kreativ-och-uppfinningsrik-darfor-ar-det-viktigt-idag/

 28. Arbetsgivarens annons är ofta en önskelista
  Detta beror på att många jobbannonser tenderar att innehålla en omfattande lista över önskade kvalifikationer, erfarenheter och egenskaper hos den ideala kandidaten. På samma sätt som barn skriver en lista till tomten med önskningar inför julen, listar arbetsgivare ofta sina önskemål inför rekryteringen av en ny medarbetare. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivare ofta strävar efter att hitta den mest lämpliga kandidaten för tjänsten, men att de också kan vara öppna för att överväga kandidater med olika bakgrund och erfarenheter. Så även om du kanske inte uppfyller alla krav på jobbannonserna, kan det ändå vara värt att ansöka om du tror att du har de grundläggande färdigheterna och erfarenheterna som krävs för att lyckas i rollen.
 29. Stirra dig inte blind på titlar
  Två personer med samma titel kan ha väldigt varierande arbetsuppgifter t.ex. beroende på företagets storlek, bransch och organisationskultur. Det är mer förnuftigt att undersöka vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen, oavsett titel. Att stirra sig blind på titlar kan också innebära att man missar möjligheter till arbete eftersom man automatiskt sorterar bort annonser efter titel utan att faktiskt ta reda på vad tjänsten som efterlyses innebär. Vilka är de 3-5 viktigaste arbetsuppgifterna är en bra tumregel att ha koll på. Det är viktigt att komma ihåg att titlar är mer än bara ord. Trots att det finns ett brett utbud av titlar, är det viktigt att titta på de faktiska arbetsuppgifterna och ansvarsområdena som ingår i rollen för att få en mer korrekt bild av vad den innebär.
 30. Välj rätt chef
  Att välja rätt chef är ett viktigt beslut för din karriär och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att noggrant överväga några faktorer kan du öka dina chanser att hitta en chef som passar dig och dina behov. Matchar chefens arbetskultur och värderingar emot dina? Stödjer chefen dina personliga utvecklingsmöjligheter om så önskas. Stödjer chefen generellt utbildning, coaching och andra möjligheter på arbetsplatsen som bidrar till människors utveckling om så önskas? Hur är chefens rykte som ledare och chef? Matchar chefens mål och visioner dina egna karriärmål och värderingar? Strävar du och chefen (företaget) åt samma håll? Har chefen den kompetens och expertis som du vill arbeta under? Hur kommunicerar chefen med sina medarbetare, hur synlig är hen och vad behöver du? Vilken slags ledarskapsstil har chefen. Om du vill ha en chef som är lyhörd, inspirerande och stödjande t.ex. är hen det?
 31. Sök praktik
  Praktik är en av de säkraste vägarna till jobb. För dig är det ett sätt att skaffa erfarenhet och lära dig mer om jobbet, företaget och branschen. Du kan samla referenser, skapa kontakter och utveckla färdigheter. Du kan få en biljett in. Praktik är en underskattad metod. Många har en felaktig syn på praktik, ofta beror det på att man har blivit nyttjad som ”gratis arbetskraft”, men det kan också bero på att du själv inte har ägt din egen praktik.

  Med att äga sin egen praktik betyder det att du inte haft ett syfte med praktiken som uppfyller och bidrar till ett högre delmål eller mål och du har inte heller därmed valt företaget själv och kommunicerat och tydliggjort syftet för företaget t.ex. som antingen accepterat det eller ej. Du behöver ett syfte som bidrar till ditt mål. Här kan du läsa om varför praktik är en underskattat metod och hur du istället ska tänka/ göra: https://doldajobb.se/varfor-detta-tjat-om-praktik/
 32. Se företaget framför dig
  Att se företaget framför sig innebär att skapa en bild eller vision av hur företaget ser ut och fungerar i framtiden. Detta kan vara användbart för att förstå företagets potential och mål samt för att identifiera möjliga vägar för tillväxt och framgång. Här är några steg för att visualisera företaget framför sig: förstå företagets kärnvärden och mission, vad är företagets övergripande syfte och vilka värderingar är viktiga för dess verksamhet? Se företagets långsiktiga mål och strategier (det kan inkludera tillväxtmål, expansionsplaner, produktutveckling och mycket mer).

  Försök förstå företagets kundupplevelse och värdeerbjudanden, hur kommer företagets kunder att uppleva dess produkter eller tjänster i framtiden? Hur kommer företaget att leverera värde till sina kunder och skapa en positiv upplevelse för dem? Detta kan hjälpa dig att forma företagets strategier för kundrelationer och marknadsföring bättre i huvudet.

  Innovation och utveckling? Tänk på hur företaget kommer att driva innovation och utveckling i framtiden. Vilka nya idéer, teknologier eller affärsmodeller kan företaget utforska för att förbli konkurrenskraftigt och relevant på marknaden? Organisationskultur och teamdynamik, tänk på hur företaget kommer att driva innovation och utveckling i framtiden. Vilka nya idéer, teknologier eller affärsmodeller kan företaget utforska för att förbli konkurrenskraftigt och relevant på marknaden? Ekonomisk välbefinnande och hållbarhet? Hur kommer företaget att generera intäkter och lönsamhet, samtidigt som det tar hänsyn till miljö- och sociala frågor? Detta kan påverka företagets affärsstrategier och investeringsbeslut. Om du kan skapa dig en tydligare bild av företaget i framtiden kan du enklare se hur du kan passa in där.
 33. Identifiera chefens huvudvärk
  Vad har din chef huvudvärk över? Vad håller honom eller henne vaken under natten? De saker som är viktiga för chefen är ofta sånt du kan fokusera på för att bli framgångsrik. Framförallt om huvudvärken kommer från något av de krav och mål som chefen har på sig. Var lyhörd för huvudvärken så kan du ringa in områden där chefen har sina prioriteringar. Vad får chefen att sova dåligt om natten? Vad får chefen att vara vaken och fundera länge på kvällarna? Lyckad du att identifiera detta har du kommit en bra bit på väg. Kan du hjälpa företaget med dessa problem, utmaningar? Hur kan du bidra till lösningar här?
 34. Fundera på vilket värde du tillför
  Att identifiera det värde du tillför är viktigt för din karriärutveckling och för att kunna kommunicera din unika försäljningsargument (USP) till arbetsgivare eller kunder.
 35. Ha koll på ditt marknadsvärde
  Att ha koll på sitt marknadsvärde är viktigt för att förhandla om löner och förmåner, samt för att ta informerade karriärbeslut. Det finns mycket information på nätet. Gör en undersökning kring vad som är rimligt värde (lön) för dig. Om du är osäker på ditt värde och tar reda på det hjälper det dig att bli mer säkrare i din framtoning och ner säkrare som jobbsökare över lag.
 36. Fundera på vem du själv skulle anställa?
  Om du var arbetsgivare och skulle anställa. Hur skulle den personen vara då? Vilken slags person skulle du själv vilja arbeta med och på vilket sätt tror du att hen skulle göra ett bra arbete? Ibland kan det löna sig att tänka från andra hållet. Sätt dig in i företagets verksamhet och försök att lista ut hur du skulle vilja att personerna är som du anställer.
 37. Visa varför du valt företaget
  Vad är det du fastnar för under din research? Vad är det som gör att företaget känns extra intressant? Varför får du en bättre känsla av just detta företag? Det kan vara både smått som stort.

  – Ni har ett fantastiskt levande och roligt FB flöde. Jag gillar helt enkelt er arbetsplats!
  – Jag prenumererar på ert nyhetsbrev och jag tycker verkligen om hur ni arbetar och med vad!
  – Jag har läst så härliga omdömen av er på XXX!

 38. Anställningsbarhet! Lägg det ordet på minnet.
  Det är en bred term som innefattar olika aspekter av en persons förmåga och potential på arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan definieras som en persons förmåga att bli anställd eller behålla anställning på arbetsmarknaden. Det omfattar en kombination av olika faktorer, inklusive utbildning, kompetens, erfarenhet, personliga egenskaper och sociala färdigheter. En hög grad av anställningsbarhet innebär att en individ har de nödvändiga kvalifikationerna och förmågorna för att vara attraktiv för arbetsgivare och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Du ska hela tiden se till så att du förblir anställningsbar emot de arbeten du söker.

  Att vara anställningsbar handlar både om din faktiskt kunskap och de färdigheter du har, din vilja att utvecklas, din anpassningsförmåga och de förutsättningar du har att utvecklas, din passion och engagemang för arbetet, din vilja till livslångt lärande, din förståelse för företagets verksamhet, mål och visioner.
 39. Kompetensutveckla dig
  Ha en inställning till att ständigt lära och utveckla dig själv. Delta i kurser, workshops, seminarier och andra utbildningsaktiviteter för att förbättra dina färdigheter och kunskaper inom ditt yrkesområde. På sociala medier och på nätet finns det massor av möjligheter att utvecklas på egen hand. Det är egentligen inte särskilt svårt idag med tanke på det utbud av information i alla dess olika former som finns där ute.

  Att kompetensutvecklas på egen hand kan innebär att lära sig nya verktyg, att läsa och hålla sig uppdaterad kring trender, att läsa forskning, att arbeta på sin retorik genom att titta på olika youtube klipp, att få en bättre verksamhetsförståelse genom att lyssna på en bra podd. Kunskap kommer i många former idag, ta vara på det.
 40. Ha en positiv attityd och en professionalism
  Att förbli anställningsbar innebär att ha en positiv attityd, professionalism och engagemang för sitt arbete och sin karriär. Att ha en positiv attityd innebär många olika bra saker för DIG och för en arbetsgivare. Att ha en positiv inställning betyder att man ser möjligheter istället för lösningar. Att ha en positiv inställning bidrar till att man bidrar till en dynamisk arbetsmiljö, man har en större samarbetsvilja emot gemensamma mål, man är mer lösningsorienterad och man är flexibel och kreativ i sitt tänkande och är beredd att prova nya tillvägagångssätt för att nå önskade resultat.

  En positiv attityd innebär att man respekterar och uppskattar sina kollegor och kommunicerar på ett positivt och konstruktivt sätt. Man är lyhörd för andras åsikter och visar empati och förståelse i sina interaktioner. En positiv attityd innebär att man behåller motivationen och entusiasmen även när man stöter på motgångar eller utmaningar. En positiv attityd innebär att man är entusiastisk och engagerad i sitt arbete. Man tar sig an uppgifter med energi och passion, vilket smittar av sig på kollegorna och bidrar till en dynamisk arbetsmiljö. Att ha en positiv attityd innebär att man är ihärdig och ger inte upp lätt utan fortsätter att arbeta mot sina mål med envishet och optimism. En positiv attityd och inställning är som bränsle helt enkelt.
 41. Omvärldsbevaka för din egen fortsatta framgång och utveckling
  Följ branschrelaterade nyheter, delta i nätverksaktiviteter, följ influerare och experter, delta i konferenser och seminarium, använd verktyg som Google Alerts, följ yrkesgrupper på sociala medier, branschorganisationer, yrkesverksamma förebilder som skriver om branschen etc. Att omvärldsbevaka är viktigt och ger dig mycket information att växa och agera på. Lägg ordet omvärldsbevaka på minnet och börja fundera mer på vad det betyder för dig. Alla företag som lyckas idag och förblir framgångsrika arbetar aktivt med omvärldsbevakning. Att du omvärldsbevakar åt dig själv är egentligen inga konstigheter med tanke på att du är ditt egna AB som ska lyckas.
 42. Lär dig nya saker, utveckla nya färdigheter, ta del av trender, verktyg etc.
  Genom att vara öppen och nyfiken på vad som händer runt om dig hjälper du både dig själv och företaget. Du förblir konkurrenskraftig och relevant och genom att pröva nya verktyg kan man hitta nya och effektivare arbetssätt både för dig själv som för företaget. Genom att vara medveten om nya trender och innovationer kan man bli inspirerad själv och komma på nya bra idéer, man blir också bättre på att anpassa sig själv, sin roll och företagets roll genom att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branscher och se/ läsa om hur andra företag gör.
 43. Våga visa din passion!
  När du är passionerad för ditt arbete har du en större drivkraft att utföra ditt jobb, du lägger ner ett större engagemang på dina arbetsuppgifter, du visar naturligt en större arbetsglädje inför din arbetsplats vilket kan smita av sig och inspirera andra. Du kan ha en större förmåga att tänka utanför boxen när du är passionerad, du kan alltså ha en större förmåga att komma på nya bra idéer för företaget och pröva på nya saker och sätt som är bra för företagets utveckling i dess helhet. Din passion ger dig också större uthållighet och fungerar som bränsle och din passion gör dig mer attraktiv för arbetsgivare eftersom passionerade personer tenderar att vara mer produktiva, dedikerade och positiva på arbetsplatsen.

  Att ha en sann passion för sitt arbete innebär att vara djupt engagerad och entusiastisk över det man gör. Det handlar om att känna en stark drivkraft och glädje för det man sysslar med, vilket ofta leder till en känsla av mening och tillfredsställelse i arbetslivet. Din passion fungerar som en inre motivation, även när den brister ibland, men har du en sann passion, fortsätter din motivation att rulla på av sig själv i ditt arbete. Med en stark passion är du mer hängiven ditt arbete och du har en starkare arbetsmoral trots om omständigheterna brister av olika anledningar och du har ett starkare driv att kämpa dig igenom utmaningar och ta dig an problem. Passion är en stark motor.
 44. Var tydlig med följande punkter som grund för dig själv och av dig själv:

  – Vem är du?
  – Vad kan du?
  – Vad vill du?


  Försök att sammanfatta kort och använd som marknadsförings/försäljningsargument.
 45. Använd inte färdiga mallar
  Undvik mallar om du kan. Det gäller både mallar för hur ett personligt brev ”ska” se ut och klyschor som man ”bör” ha med i en arbetsansökan. Du är inte standard, därför ska du inte använda dig av standardmallar. Du kan använda en standardmall som grund men kom ihåg att det finns en hel verktygslåda att designa med i Word t.ex. Våga lek med färg, form och layout men se till att helheten blir stilren, talande och attraktiv. Våga visa vem du är i CV, har du en stark karaktär, låt ditt CV visa det. Är en färgglad och sparklande individ, visa det. Är du en drivkraft, låt det synas i ditt CV.
 46. Titta hur andra gör
  Se och lär, anpassa och pröva! Alla personer har sin egen unika historia kring hur de hittade och landade jobbet. Var lyhörd kring andras berättelser. Alla människor sitter på olika tips och trix kring hur de tänkt/agerat när de sökt, hittat och fått arbete.
 47. Ge kärlek åt varje ansökan
  De kandidater som inte lagt ner omsorg, tid och engagemang på sin ansökan vill antagligen inte ha jobbet lika mycket som någon som lagt ner sin själ i det och en rutinerad arbetsgivare genomskådar det direkt. Visa med reserach, innehåll och arbete, att du vill till företaget. OBS! Att du vill till företaget betyder inte heller längre att du behöver komma dit just nu. Du är villig att vänta på en öppning och du kommer att hålla kontakten med företaget fast de inte har en ledig tjänst just nu. Att du vill till företaget betyder också att du klargör för dem att du är villig att arbeta och utveckla dig emot den roll du söker, om så skulle vara fallet. Om din anställningsbarhet har vissa brister i förhållande till rollen/ arbetet, se till att ta reda på exakt vad och vilka de bristerna är och kolla om du kan kompetensutveckla dig emot arbetet. Om du ändå fortsätter att söka arbete kan du samtidigt arbeta med din kompetensutveckling och om du får arbete på ett annat företag under tiden men du har fortfarande en tanke att du vill byta till detta företag när chans finns fortsätter du fortfarande att arbeta med din kompetensutveckling emot den rollen/företaget som du bestämt. Försök att ha en öppen dialog med arbetsgivaren längs din resa in i företaget.
 48. Undvik klyschor
  Ingenting är så tröttsamt för en rekryterare som klyschor. Det är även tröttsamt för en själv när man råkar skriva en klyscha och sen snabbt stannar upp och reflekterar kring den. Varje gång man läser t.ex. ”social och utåtriktad” utan förklaring, så dör en liten del av hjärnan av tråkslag. Om du skriver att du är social, hur är du social? Kan du istället berätta det i en mening? ”När jag skriver att jag är social så menar jag att jag har inga problem med att stå på en mässa och prata med helt okända människor”.

  Hur är du social? Är du den som livar upp stämningen på ett kick i ett dött väntrum på morgonen? Är du den som är lika social och energisk klockan 16.00 på eftermiddagen när en ny kund ringer in? Berätta hur isåfall om du använder klyschor. Det ger en mer dynamisk bild kring hur du är.
 49. Använd synonymer
  Ord som ständigt återkommer i ansökningar och annonser… pust. Välj andra ord. Hitta andra uttryck. Om du tycker att ett visst uttryck eller ord är uttjatat så är det sannerligen det. Välj ett annat ord/uttryck som beskriver det du vill säga på ett bättre, mer unikt och kraftfullt sätt.
 50. Använd nyckelord
  Använd nyckelord som beskriver vad du använde för färdigheter i varje arbete / arbetsuppgift t.ex. Du blir enklare sökbar, du kommunicerar tydligare vad du kan, dina onlineprofiler matchas emot relevanta annonser etc. Använd nyckelord överallt. På sociala medier, i kommunikation, i ansökan etc.
 51. Var kreativ med DIN ansökan
  Gör ansökan som en PPT, en hemsida eller som en flyers. Hur vill du presentera dig? Det är t.ex. snyggt och prydligt att göra en CV i en PPT i design och sedan omvandla den till en PDF. Hur vill du presentera dig?
 52. Gör personlighetstester
  Det finns fantastiskt bra personlighetstester på många sajter som bygger på framgångsrika kartläggningsmodeller. Här är ett riktigt bra inlägg om karriärtester med hänvisningar till olika: https://ahaslides.com/sv/blog/career-path-tests/
  Genom att göra ett par olika personlighetstester får man ett fantastiskt underlag som man kan använda. Man kan använda det när man skriver ansökan, på sociala medier, när man presenterar sig etc. Gör ett par personlighetstester och plocka sedan ut de delar som stämmer in på dig och beskriver dig. Träna på dessa delar högt i förhållande till dig själv så blir du en bättre kommunikatör och marknadsförare av dig själv.
 53. Marknadsför dig på mässor, events, öppet hus
  Ha ett mission. Jag ska träffa företaget X idag och skaka hand och fråga kring XXX. Jag ska gå på mässan för att samla ihop 3 personliga visitkort från dessa företag. Jag ska gå på detta event för att jag vill träffa företagsledare inom denna bransch och förutsättningslöst höra mig för kring vad som händer i företagen inom det närmsta året. Ha ett mission. Ta reda på vad du vill upprätta genom att besöka en tillställning där det samlas arbetsgivare.
 54. Marknadsför dig på sociala medier
  Öka din synlighet för arbetsgivare, nätverka med nyckelpersoner och andra intressanta yrkesverksamma i din bransch, bygg ditt CV online via dina profiler, ta direktkontakt med rekryterare och arbetsgivare, forska på företag, omvärldsbevaka etc. Använd kraften i sociala medier.
 55. Ställ de rätta ÖPPNA frågorna för att få den rätta infon att agera på

  ”Hur rekryterar ni”
  ”Hur ser det ut på er arbetsplats idag?”
  ”Hur kommer det att se ut på er arbetsplats framöver, vilka tjänster kommer ni att behöva tillsätta?”
  ”När i tiden framöver planerar ni att rekrytera?”
  ”Hur får man enklast arbete hos er”?

  Om du frågar: ”Har ni arbete?” så kan du bara få ett ja/nej och får du ett nej är diskussionen som oftast över. Det är en stängd fråga. Arbeta istället med öppna frågor som bjuder in till dialog. Dessa frågor kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för rollen och företaget samtidigt som de visar din intresse och engagemang för att göra ett informerat beslut om din potentiella anställning. En öppen fråga till en arbetsgivare under en jobbintervju kan vara en som kräver en mer utvecklad och personlig respons, vilket ger dig som kandidat möjlighet att lära dig mer om företaget, rollen eller arbetsmiljön.

  ”Hur ser en typisk arbetsdag ut för den här rollen, och vilka utmaningar och möjligheter finns det?”
  ” Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för detta jobbet?”

  ”Vad krävs för att arbeta hos er?”
 56. Arbeta med riktade ansökningar
  En riktad ansökan är en ansökan med omsorg emot ett företag där du vill arbeta. Du har gjort en reserach om företaget, du har koll på jobbet som du söker dig till, du har kopplat dina kunskaper och färdigheter emot jobbet, du har pekat på hur du kommer att bidra, du visar att du förstår företagets verksamhet, värden, visioner och företaget som arbetsplats. Du delar företagets mål och du visar hur du kommer att bidra till att skapa produktivitet och glädje på arbetsplatsen. En riktad ansökan är så mycket mer än att bara skicka iväg ett CV. Även kallad spontanansökan. Men en spontanansökan låter inte riktigt lika kraftfullt som en riktad ansökan. ”Hej jag har arbetat ett tag nu med en riktad ansökan just till er som företag, vart kan jag skicka den?”
 57. Se till att du syns på nätet
  Beroende på vad du söker för slags jobb så avgör det naturligtvis vart du ska finnas. Men det ena utesluter inte det andra. En duktig jurist kan ha en egen karriärsida på FB och en driftig lokalvårdare kan ha en fantastiskt bra Linkedinprofil som hen skickar länken till när hen söker arbete. Det som är bra att ha en närvaro på nätet någonstans är att du enklare kan ladda upp bilder, skriva blänkare om vem du är och vad du söker, dela med dig av yrkesrelaterade nyheter, få människor att skriva citat eller rekommendationer om dig, du kan ladda upp olika intyg och certifikat etc. Ja du kan helt enkelt bygga ett eget litet ”marknadsföringshus” runt om dig. Det ger arbetsgivaren en bredare bild av vem du är och är ett fantastiskt komplement till det traditionella Cv:t.

  Det är enkelt att skicka URL adressen till arbetsgivare, trycka på söka jobb visitkortet, använda i e-mailsignaturen.

 58. Sök jobb via sociala medier
  Sociala medier öppnar upp stängda nätverk, ger dig som arbetssökande tillträde till tidigare stängda samlingar av yrkesverksamma människor, ökar transparensen, synliggör motorvägar in till företag, synliggör nyckelpersoner, sprider information och möjligheter etc. Listan kan göras lång. Som arbetssökande behöver du sociala medier för många syften.
 59. Nätverka/ sök jobb via nischade yrkesgrupper online på sociala medier t.ex.
  Finns en uppsjö av yrkesrelaterade grupper på sociala medier, perfekta för att få information, kartlägga ingångar, ta kalla kontakter, hitta förebilder, skaffa sig en mentor, identifiera företag folk arbetar på, få nys om möjligheter etc. Never ending story av möjligheter.
 60. Sök jobb via företagssidor på sociala medier, skapa kontakter här
  Använd företagssidorna på sociala medier för att lära dig mer om företaget, börja att kommunicera med dem, skapa ingångar, visa vem du är. Nämn att du är intresserad av deras verksamhet och har ett gott öga för dem.
 61. Kartlägg nätverk via sociala medier
  Via sociala medier kan du enkelt se vilka ingångar dina kontakter har till andra människor, arbetsgivare, nyckelpersoner och företag. Använd styrkan i detta.
 62. Direktkontakt med rekryterare på bemanningsföretag
  Att ta direktkontakt med en rekryterare som du ofta ser utlyser de tjänster du söker är en god ide. Vänta inte på att rekryteraren ska lägga upp nya annonser, ta kontakt istället direkt med hen och berätta att du söker den typen av jobb som hen ofta erbjuder. Att ”tigga” efter jobb kan dessvärre ofta få arbetsgivare och rekryterare att titta åt ett annat håll. Var strategisk och börja sakta men säkert att ta små kontakter med rekryteraren. Påminn dem om att du finns och skicka e-mail emelllanåt där du kort och gott visar ditt intresse och ber dem att inte glömma bort dig vid kommande rekryteringar. Som rekryterare på ett bemanningsföretag kan man dagligen nästan få flera hundra mail. Det är naturligt att man blir bortglömd i mailkorgen om man bara skickar sitt CV en gång och skriver att man vill ha jobb.
 63. Sök via bemanningsföretag
  Att söka jobb via bemanningsföretag kan vara en djungel. Det finns många. Vilka bemanningsföretag finns det som kan vara aktuella för dig? Vilka företag har den typen av arbeten du söker? Ring och hör efter. Verkar de intresserade av dig? Vilka rekryterare finns det på företaget? Följ dem på sociala medier. Vilken slags rekryterare skulle du connecta med? Ta kontakt och fråga vad som krävs för att få arbete i deras bemanning och vad du ska tänka på. Fråga kring eventuella rekryteringar på sikt och fråga hur de rekryterar när de väl gör det. Odla kontakter. Hitta de bemanningsföretag och den rekryteraren på företaget som du känner passar dig bäst.
 64. Presentera dig förutsättningslöst via en presentation för en rekryterare som du vet har den sortens jobb du söker
  Du behöver inte nödvändigtvis ”tigga” efter jobb. Du kan lägga ut en krok att du är potentiellt intresserad. Du kan förklara att du vill skicka ett CV för att se hur goda dina chanser är till eventuellt arbete på företaget du är intresserad av och om det är något som du behöver för att arbeta där som du inte har t.ex. Det är ett bra sätt att skapa kontakt och ett bra sätt att få igång en diskussion med de företag du är intresserad av.
 65. Sök jobb i förebyggande syfte/visa vem du är
  Dom säger att man ska nätverka när man minst behöver det. Det ligger en poäng där. När jag pratar om förebyggande syfte menar jag att man ska förutsättningslöst höra sig för, ta information, fråga efter information, ta reda på saker, fråga kring eventuella rekryteringar, fråga hur företaget rekryterar när de väl gör det etc.

  Visa vem du är i förebyggande syfte
  Samma här. Att droppa in eller lägga ett mail till en arbetsgivare eller rekryterare i förberedande syfte, där du nyfiket utforskar företaget, jobbet och de arbetsgivaren är en bra strategi. Du har ett intresse för företaget och vill helt enkelt veta mer och ta reda på vilka förutsättningar det eventuellt kan finnas för att få arbete där och hur man bäst får arbete på företaget. Visa att du utforskar nyfiket och att du är inne i en sökande process. Det skapar en bättre grund för kontakt med företaget.
 66. Jobbmässor
  En jobbmässa kan vara en värdefull resurs för att skapa kontakter, utforska karriärmöjligheter och få konkreta jobbchanser. Det är ett tillfälle att visa upp din kompetens och skapa ett positivt intryck på potentiella arbetsgivare. Det är ett bra tillfälle för förutsättningslöst nätverkande eller att lyckas med ett tydligt mission som man satt upp. Att bara gå på mässan för att dela ut Cv:n är dessvärre inget som du förmodligen kommer att få ett arbete på utan risken är större att du blir ett CV i högen av flera hundratals eller tusentals andra CV:n. Men om du har ett mission när du går på mässan lyckas du bättre. Ha ditt sikte inställt på vem och vilka företag du vill ta kontakt med och vad du vill få ut av kontakten.
 67. Branschmässor
  En branschmässa är en evenemang där företag och organisationer inom en specifik bransch samlas för att visa upp sina produkter, tjänster och innovationer för besökare och potentiella kunder. En branschmässa är ett strålande tillfälle till att bekanta sig mer med branschen, nyfiket utforska företag och trender i branscher, få insiderinformation om vad som händer på de olika företagen, kanske utbyta kontaktuppgifter med en spännande person, få en ny kontakt på Linkedin? En branschmässa är för passionerade företagare. Är du en passionerad arbetssökande som delar ”branschintresset”, se till att gå dit. Din passion kommer att göra företag intresserade och bra saker kommer att uppstå naturligt. Det kan därmed vara värt att investera i en biljett och inträde dit förutsatt att det är inom rimligt avstånd.
 68. Gasellföretag
  Gasellföretag är en term som används för att beskriva snabbt växande och framgångsrika företag i Sverige. Uttrycket kommer från den årliga Gasellundersökningen som genomförs av tidningen Dagens Industri sedan år 2000. Gasellföretag spelar en viktig roll för den svenska ekonomin genom att generera sysselsättning, innovation och tillväxt. De utmärker sig ofta för sin entreprenöriella anda, affärsstrategi och förmåga att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden. Dessa företag kvalas in som gasellföretag efter vissa kriterier på t.ex. tillväxt, lönsamhet, omsättning etc. I gasellföretag skapas det jobb. Vilka kan vara aktuella för dig?
 69. Heta branscher på uppgång!
  I nya heta branscher på uppgång är det en självklarhet att det skapas jobb. Att identifiera nya heta branscher på uppgång kan vara en spännande möjlighet för att hitta nya jobbmöjligheter och framgångsrika karriärvägar. Forska och analysera trender, håll dig uppdaterad genom att läsa nyheter, artiklar och rapporter om olika branscher och sektorer. Genom att följa med i branschspecifik media och publikationer kan du få insikter om nya trender, innovationer och händelser som påverkar arbetsmarknaden. Det är dock viktigt att notera att branschtrender kan variera beroende på geografisk plats, ekonomiskt klimat och samhälleliga faktorer.
 70. Start- ups
  Att söka jobb i startups kan vara en spännande och dynamisk process. Börja med att lära dig mer om olika startups inom branscher eller områden som intresserar dig. Utforska deras produkter, tjänster, affärsmodeller och kultur för att se om det är något som matchar dina intressen och kompetenser. Besök startup-evenemang, pitchkvällar och andra nätverksträffar där du kan träffa grundare, investerare och anställda från olika startups. Detta ger dig möjlighet att skapa kontakter och lära dig mer om startups inom din bransch. Om du är intresserad av att arbeta för en specifik startup men de inte har några lediga jobb annonserade, överväg att skicka en riktad ansökan. Visa ditt intresse och förklara hur du kan bidra till deras team och framgång.
  Startups söker ofta efter personer som är självgående, kreativa och beredda att ta initiativ. Visa din entreprenöriella inställning genom att betona dina tidigare erfarenheter av att arbeta i dynamiska och snabbrörliga miljöer om du har den erfarenheten. Följ startups som du är intresserad av på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om deras senaste nyheter, framsteg och eventuella lediga tjänster.
 71. Företagskluster
  Företagskluster är koncentrationer av företag inom en specifik bransch eller sektor som är geografiskt närvarande i samma region eller område. Dessa kluster består ofta av företag inom samma industri eller relaterade branscher som samarbetar, konkurrerar och utbyter resurser och kunskap för att öka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. I Sverige har vi flera företagskluster. Beroende på vilken bransch du söker dig till använd google för att ta reda på om och vilka kluster det kan finnas nära dig.
 72. Handelskammare
  Handelskammaren är en organisation som representerar företag inom en specifik geografisk region och arbetar för att främja deras gemensamma ekonomiska intressen och tillväxt. Handelskammaren främjar näringslivet och ekonomisk tillväxt genom att erbjuda olika typer av stöd och tjänster till företag. Handelskammaren ordnar ofta olika evenemang, seminarier och nätverksträffar och ger företag möjligheter att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och skapa affärsmöjligheter. Kolla på handelskammarens hemsida där du bor om de är verksamma på din ort och se i deras evenemangskalender vilka slags tematräffar de ordar på sikt. Är det något som kan gynna dig i din karriärutveckling eller i din jobbsökningsprocess?
 73. ALMI företagspartner och liknande rådgivande aktörer
  ALMI och andra liknande aktörer som arbetar med nyföretagande har ofta ett brett nätverk av företagare som är i startgroparna eller under utveckling och/eller tillväxt. Almi t.ex. har ett omfattande nätverk av företagare, investerare, branschexperter och andra intressenter inom näringslivet. Genom att ansluta sig till Almis nätverk kan arbetssökande få tillgång till potentiella arbetsgivare, mentorskap och möjligheter till arbete inom små och medelstora företag. För att använda ALMI eller liknande rådgivande enheter försök se hur du kan skapa kontakt med dem och presentera dig, vem du är och vad du söker. Vem vet, i bästa fall kanske det finns ett företag inom deras nätverk på orten som exakt söker det du erbjuder vid det tillfället.
 74. Besök företag spontant (om möjligt!)
  Om du är en rättfram person som har en förmåga att fatta dig kort och koncist, tveka inte att knacka på hos företaget och be att bara få lämna CV och skaka hand personligen snabbt. Håll dig till det också. Det ger en stark framtoning och dynamik i mötet och arbetsgivaren får en chans att se dig live en snabbis.
  ”Hej jag ville bara knacka på och personligen överlämna min riktade ansökan. Ni ligger på min lista över de 10 mest intressanta arbetsplatser jag vill arbeta på. Jag ville bara lämna CV, skaka hand och påminna er om att inte glömma mig vid nästkommande rekrytering. Nu ska jag inte störa mer men jag hör av mig igen till er”. Sen går du och stannar inte kvar och drar ut på det, förutsatt att du inte direkt märker att arbetsgivaren vill fortsätta diskussionen. Dock gör du som du lovar. 2 – 3 veckor senare hör du av dig i ett KORT mail igen, påminner om ditt intresse för företaget och bifogar CV igen såklart.
 75. Lämna ett CV i brevlådan som förr
  Att lämna CV i brevlådan blir lite som en uppstickare igen. Alla sätt som får arbetsgivarens intresse är bra. Ett CV på posten igen kanske inte är en dum idé?
 76. Diskussionsforum
  Diskussionsforum på nätet är webbplatser eller plattformar där användare kan delta i diskussioner om olika ämnen genom att skriva och dela med sig av sina åsikter, frågor, och erfarenheter. Dessa forum kan vara dedikerade till specifika ämnen, branscher, intressen eller samhällsfrågor och erbjuder en plattform för medlemmar att kommunicera och interagera med varandra. Här kan du nätverka efter likasinnande eller efter branschkunskap.
 77. Handelskluster
  Ett handelskluster är en geografiskt koncentrerad samling av företag, leverantörer, tjänsteleverantörer och andra relaterade aktörer inom en specifik bransch eller sektor. Dessa kluster kan vara lokala, regionala eller till och med globala och syftar till att främja samarbete, innovation och tillväxt inom branschen. Finns det handelskluster där du bor?
 78. Kontakta personalavdelningen
  En personalavdelning, även kallad HR-avdelning (Human Resources) hanterar personalfrågor och arbetar med att skapa en sund arbetsmiljö på ett företag. Personalavdelningen har ofta ansvar för rekrytering och anställning, anställningsadministration, personaladministration, medarbetarrelationer, företagskultur, företagspolicyer etc. Detta innebär som oftast att i större företag har personalavdelningen bättre koll på vem som snart ska sluta, vem som ska klättra vidare, vem som ska på mammaledighet, vem som ska sluta och börja studera istället etc. En källa till information med andra ord.
 79. Föreningar
  En förening är vanligtvis en organisation som är inriktad på att främja intressen, främja samhällelig förändring eller stödja medlemmar inom en viss bransch eller område. Medan det primära syftet med en förening vanligtvis inte är att erbjuda anställningar, kan det finnas möjligheter att hitta arbete genom att nätverka med andra medlemmar eller delta i föreningens evenemang och aktiviteter.
 80. Intresseorganisationer
  Exempel på intresseorganisationer är fackföreningar, arbetsgivarföreningar, företagarorganisationer, konsumentkooperationen och hyresgästföreningar. Intresseorganisationer försöker bland annat genom lobbyverksamhet försöker påverka beslutsfattare, särskilt politiker, till att fatta beslut som gynnar deras medlemmar. Intresseorganisationer spelar en viktig roll i samhället genom att representera och försvara olika intressen och perspektiv samt främja förändring och utveckling inom olika områden. En intresseorganisation har ofta en väl uppdaterad hemsida med massor av information som du kan ha nytta av när du söker företag, möjligheter, utforskar din arbetsmarknad etc. Finns det intresseorganisationer inom ditt område?
 81. Branschorganisationer
  Organisationer som representerar företag inom en specifik bransch och arbetar för att främja deras gemensamma intressen, inklusive lagstiftning, reglering och affärsutveckling. Det finns en uppsjö av branschorganisationer i Sverige. Branschorganisationerna är en mycket värdefull källa för ytterligare information och inspiration. Här är en bra sammanställning över branschorganisationer. https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/guiderochverktyg/guiderochverktyg/branschorganisationer.2744.html
  Kom ihåg att varje branschorganisation representerar flera hundra eller tusentals företagare. På varje branschorganisations hemsida finns massor av värdefull information om företag i branschen, karriärvägar, utbildningsvägar och annan information som du kan agera vidare på. Fantastisk källa till att identifiera möjligheter.
 82. Kommunens näringslivskontor
  Kommunens näringslivskontor, eller näringslivsenhet, är en avdelning inom kommunen som har till uppgift att stödja och främja näringslivet inom kommunen. Deras huvudsakliga ansvar är att skapa en gynnsam miljö för företagande och ekonomisk utveckling genom att erbjuda olika typer av tjänster och stöd till lokala företag.
 83. Näringslivsdagar
  Näringslivsdagar är evenemang som vanligtvis organiseras av kommuner, näringslivsorganisationer eller andra relevanta aktörer för att främja samarbete, kunskapsutbyte och affärsmöjligheter inom näringslivet. Dessa evenemang kan variera i omfattning och innehåll, men syftar vanligtvis till att skapa en plattform där företagare, företagsledare, experter och andra intressenter inom näringslivet kan träffas och diskutera olika ämnen av intresse.
 84. Använd företagsregister
  Ett företagsregister är en offentlig databas som innehåller information om olika företag och organisationer inom en viss jurisdiktion. Denna information kan inkludera företagsnamn, organisationsnummer, adresser, kontaktpersoner, branschinformation och ibland även ekonomisk information som omsättning, resultat och ägarstruktur. Genom att använda ett företagsregister kan du hitta information om olika företag och organisationer som är aktiva inom din bransch eller intresseområde. Du kan lära dig mer om deras verksamhet, storlek, kultur och värderingar för att bedöma om de är en bra passform för dig som arbetsgivare. Genom att söka igenom företagsregistret kan du hitta företag som potentiellt erbjuder jobbmöjligheter inom ditt yrkesområde eller bransch. Du kan identifiera företag som kanske inte annonserar sina lediga tjänster offentligt och utforska möjligheter att kontakta dem direkt för att uttrycka ditt intresse för eventuella jobböppningar.
 85. Utbildningssamordnare
  Skolor arbetar med företag och näringsliv. Många utbildningar får inte starta om inte näringslivet bedömt och bekräftat behovet. Företagen inom en viss bransch är då ofta med och påverkar både innehåll och erbjuder APL eller LIA platser. Om du vet med dig att du har det som krävs för jobbet kan du vara så fräck att kontakta företagen som samarbetar med utbildningssamordnaren direkt.
 86. Tolka vart det kommer att födas jobb?
  Vilka företag går med vinst? Vilka har tydliga tillväxtstrategier? Nya etableringar? Heta branscher på uppgång? Gasellföretag? Lär dig läsa artiklar om företag på rätt sätt. Om du lär dig att läsa och tolka vart det kommer att födas jobb så kommer du att ligga steget före andra. I regel är den också en imponerande strategi. Information om företag och vad de gör och planerar finns överallt idag. Sätt på dig rätt glasögon och lär dig att tolka dig fram vart det kommer att födas jobb. Lär du dig detta har du lärt dig en värdefull erfarenhet som du kan bära med dig resten av ditt liv när det gäller arbetsmarknadskunskap, smart tillvägagångssätt för jobbsök.
 87. Branschtidningar och nischad press
  En branschtidning är en publikation som fokuserar på nyheter, trender och information inom en specifik bransch eller sektor. Dessa tidningar innehåller vanligtvis artiklar, analyser, rapporter, intervjuer och annan relevant information som är av intresse för personer som arbetar inom branschen.
  När det gäller att använda en branschtidning för att söka jobb, kan den vara en värdefull resurs på flera sätt. Man kan hitta jobbannonser och man kan få värdefull insiderinformation. Branschtidningar ger ofta insiktsfull information om företag, organisationer och trender inom branschen. Genom att läsa dessa tidningar kan du få insiderinformation om vilka företag som är på uppgång, vilka branschtrender som är viktiga och vilka kompetenser och kunskaper som är efterfrågade här. Man kan läsa reportage om människor och yrkesverksamma inom branschen och ta kalla kontakter för nätverkande. Genom att läsa branschtidningar får man kloka råd och tips kring branschen helt enkelt som man kan se som smarta karriärtips och jobbsökningstips.
 88. Företagsbloggar
  Identifiera relevanta företagsbloggar, läs blogginlägg och lär känna företaget.
 89. Hur rekryterar ni?
  Företag i olika branscher rekryterar olika. Man använder olika verktyg, kanaler och sätt för att söka och hitta kandidater. Företag använder i regel 3- 5 olika kanaler när de ska söka och hitta folk. Beroende på i vilken bransch företaget verkar och vem de söker använder de olika kanaler. Din uppgift är att ta reda på alla kanaler som finns, förstå varför de använder olika kanaler, vilka dessa kan vara och vilka de ÄR generellt när de gäller de jobb du söker. Lika viktigt som det är för företagen att finnas där deras kunder finns t.ex. är det för den arbetssökande att finnas där de rekryterande företagen ”finns”. Svenskt Näringsliv ger årligen ut en fantastisk rekryteringsenkät som visar på hur företag inom olika branscher rekryterar. Detta är en mycket bra vägvisare för dig. ”Svenskt Näringsliv genomför återkommande en omfattande undersökning bland föreningens medlemsföretag som vi kallar rekryteringsenkäten. Syftet är att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft”.
 90. Nyhetsbrev
  Se till att följa nyhetsbrev om sådana finnes från de företag du är intresserad av. Information är din vän.
 91. Utlysningar via t.ex. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten SIDA, Vinnova, Svenska ESF- rådet, Tillväxtverket etc.
  En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras. Projekt skapar jobb. Var ute tidigt och agera förebyggande och förutsättningslöst.
 92. Använd ett strukturerat jobbsökarschema
  Att söka jobb är ett heltidsjobb. Gör ett jobbsökarschema där du dagligen har tidsatt olika verktyg och strategier du arbetar med under de timmarna. Att söka jobb gör man idag på flera sätt. Du ska minst använda 5 olika verktyg, kanaler och tillvägagångssätt. Du ska också arbeta på din anställningsbarhet och du ska lägga in tid för relax och rörelse.
 93. Utvärdera, anpassa, agera
  Vad har fungerat bra? Vilka slags resultat har du fått av ditt strukturerade jobbsökarschema. Har det lönat sig att arbeta med kalla kontakter, med FB, med att tolka vart det finns arbeten, informationsintervjuer etc.? Utvärdera, uppdatera och anpassa ditt schema.
  Här är ett exempel på ett dagsschema som skapar resultat. https://doldajobb.se/dagsschema-som-skapar-snabba-resultat/
  Kom ihåg att det finns flera sätt att söka arbete på än de som jag har tagit upp. Kom också ihåg att du måste se hur jobb tillsätts på DIN arbetsmarknad. Kom ihåg att du ska använda flera verktyg, kanaler och strategier för att söka arbete idag. Gör ett ordentligt jobbsökarschema, arbeta efter det, utvärdera, uppdatera och anpassa efter de sätt som både passar dig och hur företagen rekryterar.
 94. Sök på de dolda jobben
  Kom ihåg att långt ifrån alla jobb utannonseras offentligt, det är svårt att ge statiskt på detta men låt oss säga att kanske 70% av alla jobb inte annonseras offentligt på platsbanken. Det är lite mindre viktigt med den exakta siffran, huvudsaken är att man känner till att så är fallet.
 95. Varje nej är steget närmare ett ja?
  Ja. Så är det faktiskt. Att söka jobb är ett heltidsjobb.
 96. Sök rätt direkt
  Att söka jobb är en konst idag. Se först till att lära dig den konsten. Att söka jobb kräver utbildning och kunskap. Som vilket annat område som helst. Så är det bara.
 97. Glöm bort uttrycket enkla jobb
  Enkla jobb finns inte mer. Om man förstår det får man ett bättre fokus och förstår att man måste lägga ner ett större arbete. Alla jobb kommer med en mer eller mindre lång kravlista idag. Det som förr kanske kunna benämnas som enkla jobb som städare, kassapersonal, lagerarbetare, servitör, butiksbiträde, trädgårdsarbetare etc. är INTE enkla jobb (längre). För det första är inget jobb enkelt. Du behöver förstå jobbet, ha förutsättningar att klara av uppgifterna, ha en verksamhetsförståelse som gör att du förstår och agerar efter företagets mål och visioner, du ska ha en förmåga att se och skapa kundupplevsler, du ska behärska all ny teknik som jobbet innebär idag, du ska bidra till en dynamisk arbetsplats, du ska ha utbildning, kunskap och / eller färdigheter. Ofta en kombination. Du ska så mycket mer idag.

  Alla jobb kommer med något. Det finns inget längre kvar som heter enkla jobb, om det någonsin egentligen har funnits? Att förstå detta är ett första steg.

  Här är ett ständigt kommande inlägg kring uttrycket; ”skriv in dig på kommunen de behöver alltid folk”. Länk: https://doldajobb.se/finns-inget-som-heter-enkla-jobb-langre/
 98. Alla som VILL ha ett arbete, får ett arbete
  Alla som verkligen av hela sitt hjärta vill ha ett arbete kommer att få ett. MEN om du inte förstår arbetsmarknaden, känner till DIN arbetsmarknad, har den kunskap och färdighet som krävs för jobbet, är anställningsbar, känner till hur företaget rekryterar, kan strategier för att hitta, kontakta och nå arbetsgivare, då kommer du dessvärre inte att få jobb, hur gärna du än vill. Du kan söka arbete i flera år utan resultat då. Detta är överlag den viktigaste punkten. Kom ihåg detta.
 99. Rekryterarens outtalade frågor
  Det finns frågor som läggs fram på ”bordet” under en intervju och sen finns det frågor som aldrig lyfts under samtalet men som är minst lika viktiga enligt många, om inte viktigare? Här är de som nästintill alla arbetsgivare och rekryterare tänker på men som de ej nämner högt men som ligger till grund för en stor del av beslutsfattandet angående vem som får arbetet;

  Hur stor entusiasm visar den här personen för att arbeta i vårt företag?
  Kommer han/hon att stanna kvar?
  Kan vi samarbeta och tycka bra om varandra?
  Hur motiverad är den här sökanden?

  Tänk på kroppsspråk, var engagerad, möt rekryterarens blick, framhäv din energi och visa på din vilja för företaget och arbetet. Var förberedd. Försök även att svara på de outtalade frågorna på ett snyggt och smidigt sätt genom att väva in dem i dina svar om så möjligt och du känner att det skulle ge dig bättre ”läge”.
 100. Gör rätt direkt
  Nu har du inspirerats med en massa tips. Jag rekommenderar att du skriver ut detta inlägg och sen tar du och betar av punkt för punkt. Ta en röd penna och en grön. Vilka tips behöver du börja med? Vilka kan du avvakta med? Vilka kan du redan? Vilka kanske just du inte alls behöver lägga ner energi på för du vet helt enkelt att detta är ett tips som definitivt inte passar dig.

  Det kanske låter stort till en början. Men jag kan lova att det är en bra mycket större och tyngre känsla att gå runt år efter år och söka utan resultat bara för att man inte investerade ett par veckor med att lära sig kring detta? Perspektiv.
  Se det som en resa emot att bli en bättre person. Kunskap i alla former är bra, speciellt om det gäller ditt liv. Se det som ett projekt. Där du är projektledaren. Kanske ta hjälp av en vän, eller gör det tillsammans? Oavsett vad, se till att ta tag i detta.

  Du kommer att få jobb då. Jag lovar dig!


  Kämpa hårt och all lycka till dig. Du kommer att fixa detta. Jag är helt säker på detta, men gör det rätt,- direkt. Så blir det också med lite tur, lätt ganska direkt. Eller lättare? Jobb kommer du att få, om du har viljan och förståelsen bara att det krävs kunskap kring ”att söka och få jobb” för att få jobb idag.

  All lycka och värme till dig och ta hand om dig!