Vilka egenskaper vill arbetsgivaren att du ska ha idag

Kommunicera i form av ”resultat” och få gehör direkt

Här är några exempel på resultat som du kan ha skapat i tidigare jobb eller i andra sammanhang som kan vara minst lika betydelsefulla. Att kommunicera i form av ”resultat” är ett enklare sätt att lyckas nå en arbetsgivares öra.

 • Kom ihåg att resultat inte är så laddat som det först kan kännas. Resultat kommer i många former. Om jag genom min sprudlande personlighet har lyckats att öka trivseln i fikarummet på rasterna är det en trivselfaktor för hela företagets sinnesstämning.
 • Om jag genom min närvaro har lyckats att göra ett starkt intryck på kunder som blir återkommande kunder, har jag lyckats att skapa ett resultat.
 • Om jag genom min passion och mitt engagemang har lyckats att väcka intresse för digitala verktyg hos övriga i arbetsteamet som blivit mer öppna för förändring är det en seger, ett resultat.

Att tänka i termer av resultat är ett framgångsrikt sätt att ”prata med en arbetsgivare”. Alla vi människor skapar hela tiden olika resultat, de kommer i så många olika former och inom så många olika områden. Det är det som är tjusningen med resultat. Att vi all bidrar till dem.

Hur bidrar du till resultat? Här är lite exempel på som sätter igång hjärnkontoret:

 1. Ökad försäljning
  Genom att implementera effektivare försäljningsstrategier eller genom att skapa och genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer kan du ha bidragit till en betydande ökning av företagets försäljning.
 2. Försäljningsresultat
  I företag inom detaljhandel, e-handel, försäljning och marknadsföring kan resultat som ökad försäljning, ökad marknadsandel eller förbättrad kundengagemang vara avgörande.
 3. Ökad kundengagemang
  På olika vis har du lyckats att skapa större nyfikenhet hos kunder för företagets produkter eller tjänster. Det kan kanske vara genom en kampanjidé, genom din närvaro eller genom inlägg på sociala medier t.ex. Kanske har du följt med och ställt ut på en mässa och gjort bra ifrån dig?
 4. Effektiviseringsresultat
  I företag inom tillverkning, logistik eller tjänstebranschen kan resultat som minskade produktionskostnader, kortare ledtider eller ökad effektivitet vara viktiga.

  Du kan ha hittat nya arbetssätt, nya arbetsverktyg, nya sätt att lösa problem på som har bidragit till en bättre arbetsmiljö och till effektivare sätt att arbeta på som skapar resultat?
 5. Finansiella resultat
  I alla typer av företag och organisationer är finansiella resultat som ökad lönsamhet, minskade kostnader, förbättrad kassaflöde eller ökad avkastning på investeringar av stor vikt.
 6. Minskade kostnader
  Genom att identifiera ineffektiviteter eller genom att förhandla om bättre avtal med leverantörer kan en person ha bidragit till en betydande minskning av företagets kostnader.

  Du kan ha kommit på andra sätt att arbeta effektivare på vilket sparar på olika resurser?
 7. Förbättrad kundnöjdhet
  Genom att implementera kundtjänstförbättringar eller genom att utveckla och genomföra kundnöjdhetsundersökningar kan en person ha bidragit till en betydande ökning av kundnöjdheten. Du kan ha upptäckt nya sätt att ta hand om kunderna på som visat sig uppskattat? Du kan ha identifierat ett problem som kunderna upplevde och kommit med förslag på förbättringar? Du kan genom ökad närvaro på sociala medier skapat en bättre relation till kunderna?
 8. Projektledning
  Genom att framgångsrikt leda och driva projekt kan en person ha bidragit till att slutföra projekt i tid och inom budget samtidigt som målen och förväntningarna uppfylls.

  Du kan ha kommit med en bra projektidé som har antagits av chefen? Du kan ha deltagit i ett projekt som skapat goda resultat.
 9. Förbättrad produktkvalitet
  Genom att implementera kvalitetskontrollprocesser eller genom att utveckla och införa förbättringar i produktionsprocessen kan en person ha bidragit till en betydande förbättring av produktkvaliteten.
 10. Nya tjänster eller utvecklande av befintliga
  Du kan ha utvecklat befintliga tjänster till desto bättre? Du kan ha kommit på nya, och/eller fått gehör för nya tjänster som företaget/ ledningen vill testa?
 11. Förbättrad arbetsmiljö
  Genom att genomföra personalutbildningar eller genom att implementera program för att främja arbetsplatsens välbefinnande och teamwork kan en person ha bidragit till att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

  Du kan genom din passion och entusiasm ha smittat övriga i arbetsteamet och därmed ökat trivseln på arbetsplatsen?

  Du kan ha kommit med förbättringsförslag till en bättre och mer harmonisk arbetsmiljö? Du kan ha ökat trivseln på arbetsplatsen på många olika vis?
 12. Miljöresultat
  I företag och organisationer med hållbarhetsmål kan resultat som minskad miljöpåverkan, energieffektivitet eller införandet av miljövänliga produkter och processer vara centrala.

  Du kanske har fått upp miljöfrågan på tapeten?
 13. Mänskliga resultat
  Inom organisationer som fokuserar på personalutveckling och arbetsplatskultur kan resultat som förbättrad medarbetartillfredsställelse, minskad personalomsättning eller ökad medarbetarengagemang vara betydelsefulla.
 14. Förbättringar av arbetsmiljön eller teamdynamiken
  Om du har bidragit till att skapa en positiv arbetsmiljö eller förbättra teamdynamiken på arbetsplatsen genom att implementera teambuildingaktiviteter, mentorprogram eller andra initiativ, är detta också något som är värt att nämna.
 15. Ökad marknadsandel
  Genom att utveckla och genomföra strategier för att öka företagets synlighet och marknadsandelar kan en person ha bidragit till en betydande ökning av företagets marknadsandel.

  Du kanske har kommit på nya vägar att nå nya kunder? Nya målgrupper?
 16. Förbättrad marknadsposition och varumärkesimage
  Genom att utveckla och genomföra strategier för att öka företagets synlighet, förbättra varumärkeskännedomen eller genom att delta i marknadsföringsaktiviteter kan en person bidra till att stärka företagets marknadsposition och varumärkesimage.
 17. Innovationsresultat
  I företag inom teknik, forskning och utveckling kan resultat som produktinnovation, patentansökningar, förbättrad teknologi eller lansering av nya produkter vara av stor betydelse.
 18. Kundnöjdhetsresultat
  I företag inom kundservice, hotell, restaurangbranschen eller andra serviceindustrier kan resultat som hög kundnöjdhet, ökad lojalitet eller positiv feedback vara avgörande.
 19. Operativa resultat
  Inom olika branscher kan operativa resultat som förbättrad produktivitet, minskade förseningar eller bättre efterlevnad av regler och standarder vara avgörande för framgång.
 20. Strategiska resultat
  I organisationer med tydliga strategiska mål kan resultat som genomförda strategiska initiativ, ökad marknadsandel eller framgångsrik förändringshantering vara av stor betydelse.

  Dessa är bara några exempel på resultat som kan vara relevanta på olika arbetsplatser och i olika organisationer. Det är viktigt att identifiera vilka resultat som kan vara mest relevanta för den specifika arbetsplatsen och branschen du söker dig till nu och som du vill lyfta fram/ flagga kring.

Att skapa resultat på olika vis kan låta stort, men i själva verket har vi alla skapat resultat i våra olika arbeten, på olika sätt och sannerligen vid ett flertal olika tillfällen! Det kan ta lite tid innan polletten trillar ner så att säga. Så det är bra att börja tänka kring vilka bra saker du har bidragit till på dina tidigare arbetsplatser.

Människor som får denna övning att börja tänka till här brukar i regel börja kunna identifiera små framgångshistorier i form av av olika resultat de skapat tidigare efter några dagar. Det gäller bara att sätta igång tankeverksamheten först och att inte fastna i den stora ”känslan” som bara ordet RESULTAT kan få oss att känna i magen.

Resultat kommer i många former.

Lycka till och börja nu tänka på vilka goda saker du bidragit till på dina tidigare arbeten för du har sannerligen skapat många goda ting!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *