Använder du Facebook i ditt jobbsök?

Hur strategisk är du på Facebook när du söker jobbmöjligheter? Är du en kreatör, konversatör, kritiker, samlare, deltagare eller åskådare? Eller är du helt inaktiv när det kommer till ditt arbetssökande på Facebook?

Vill du ändra på något av detta? Vill du använda Facebook som ett kraftfullt verktyg i jakten på jobb? Läs igenom dessa tankeställare och frågor och ta dig en funderare på vart du står i förhållande till dina verktyg som du faktiskt har möjlighet att använda för att snabbare få jobb.

Facebook är en arbetsförmedling, om du vill!

Facebook är plattform som är en arbetsförmedling. Här har du massor av verktyg du kan använda för att nå jobben. Se till du nyttar din fulla potential och samlar in så många verktyg som du bara kan och som passar dig som du sedan använder för att hitta och få jobbet snabbare.

Jag brukar säga att man väljer sitt egna Facebook. Antingen kan jag använda det för att endast ha kontakt med vänner och familj eller så kan jag använda det för kontaktskapande, nätverkande och för att inte missa alla jobbmöjligheter som plattformen besitter. Alla har en närvaro, sen används den olika. Hur använder du din och hur vill du använda din?

Facebook gör mig smartare

Jag använder min Facebook 30% för att ha kontakt med vänner och familj och 70% till att ta del av information från företag, bevaka lediga jobb, komma över dolda jobb, följa rekryterare, skapa kontakter med bemanningsföretag, läsa om nyheter från kommuner, följa våra myndigheter, läsa om vad som händer på landstinget. Jag följer alla stora nyhetstidningar och affärstidningar. Jag följer branschorganisationer och fackförbund. Jag följer utbildningssamordnare.

Jag följer grupper inom olika yrkesområden och grupper som diskuterar gemensamma intressen eller samhällsfrågor. Jag följer politiska partier och mina favoritföreningar. Jag följer lokala butiker, restauranger och mindre verksamheter som skapar betydelse, t.ex. härbärgen, kvinnojourer och andra hjälpverksamheter som djurpatruller och Missing People.

Jag följer grupper inom e-handel, digital utveckling, lantbruk, hållbarhetsfrågor, jakt, ekonomi & aktier, gröna näringar etc. Jag följer sammanslutningar av företagare och företagsnätverk, t.ex. ALMI och liknande. Jag följer lokala idrottsföreningar.

I det stora hela använder jag Facebook för att ta del av information på ett roligt och avslappnade sätt som passar mig. Jag nätverkar och tar därmed del av möjligheter. Facebook gör mig smartare eftersom jag väljer vilka och vad jag följer.

Hur tänker du?

 • Har du Facebook?
 • Använder du FB för privat eller professionellt bruk (information, kunskapsspridning, jobbsök/karriärmöjligheter)?
 • Hur tänker du kring profilering och synliggörande av dig själv på Facebook?
 • Har du behov av att särskilja privatperson och yrkesroll på FB? Hur vill du lösa det i praktiken?
 • Är du av den relationsbyggande typen och tycker om att skapa kontakter?
 • Har du funderat på hur en kommunikationsplan för dig skulle se ut på Facebook?
 • Hur uppfattas din identitet på Facebook?
 • Vet du vem du är, vad du kan och vad du vill? Är detta tydligt på Facebook tror du?
 • Hur vill du framställa dig? Vilken image vill du ha? Vet du hur andra uppfattar din image på Facebook?
 • Hur vill du bli uppfattad av din omgivning online?
 • Vet du vilka budskap du vill skriva på Facebook i jakten på jobbmöjligheter och vilka formuleringar du vill använda när du nätverkar och skapar kontakter med rekryterare, nyckelpersoner och företagare?
 • Hur ofta vill du kommunicera på Facebook? Vilken balans vill du ha? Man vill inte uppfattas som för ”spammig” men man vill inte heller försvinna i bruset. Hur tänker du?
 • Ser du några fallgropar/ risker med att kommunicera och bygga varumärke på nätet?
 • Är du av den typen som tror på att jobb tillsätts via information som tar dig framåt?
 • Är du av den typen som alltid fått dina arbeten via kontakter och nätverk?
 • Är du av den typen som inte sitter och väntar på en annons utan du tar kontakt själv med rekryterare och företagare som du vet har den typen av jobb du söker?
 • Är du med i en yrkesgrupp på Facebook?
 • Gillar du några företagssidor?
 • Följer du några bemanningsföretag på Facebook?
 • Följer du några rekryterare som du vet ofta har den typen av arbete du söker?
 • Har du tagit reda på hur stort Facebook är som rekryteringsverktyg för företag innan du börjar ditt jobbsök?
 • Känner du någon som har fått arbete via Facebook? Känner du flera?
 • Följer du några kommuner och myndigheter? Landsting? Regioner?
 • Hur många jobbsökargrupper är du med i?
 • Hur många kalla kontakter tar du varje vecka på Facebook i jakten på information om företag och arbeten som intresserar dig?
 • Hur ofta upprätthåller du ditt nätverk (dina varma kontakter) genom påminnelser vem du är och vad du söker?
 • Hur duktig är du på att använda dig av öppna frågor vid nätverkande?
 • Känner du dig ofta som en jobbtiggare som ber efter jobb bara?
 • Kartlägger du medlemmar i nischade yrkesgrupper för att se vart de arbetar och skapar kalla kontakter?
 • Använder du sökfältet på Facebook för att söka efter personer, sidor, grupper utefter ditt/dina yrkesområden/de typer av jobb du söker?
 • Mixar du med olika sökord när du ska söker i sökfältet efter grupper och sidor?
 • Har du lätt för att omvandla kalla kontakter till varma som blir en del av ditt nya nätverk?
 • Hur mycket tid per vecka lägger du på att använda Facebook för att hitta arbete?
 • Vilka typer av jobb finns det på Facebook?
 • Vilka branscher använder endast Facebook när de ska rekrytera?
 • Finns det några typer av jobb som aldrig kommer ut på Facebook?
 • Har du någon aning om varför företag använder Facebook som en arbetsförmedling?
 • Är Facebook en arbetsförmedling?
 • Ser du Facebook som en arbetsförmeling?
 • Ser du Facebook som ett verktyg som man kan använda för olika saker?
 • Ser du en långsiktig vinning med att arbeta med Facebook som ett verktyg i ditt jobbsök?
 • Ser du några möjligheter med att använda FB?
 • Vilka eventuella hinder ser du för att använda FB för jobbsök? Är det att lära sig använda FB tekniskt eller att publicera/nätverka på FB?
 • Hur kan du utveckla dig för att dra bättre nytta av FB i jobbsök på ett sätt som passar dig?
 • Vem är du på FB? Kreatör, konversatör, kritiker, samlare, deltagare eller åskådare?
 • Är du inaktiv på Facebook?  
 • Är du inaktiv privat eller professionellt? Kanske båda och?
 • Vem vill du vara? Hur kan du utveckla dig så att Facebook jobbar åt dig?
 • Om du vill börja använda Facebook i ditt jobbsök, vet du hur du gör? Vet du vilka steg du först tar?
 • Vet du vem du kan be om hjälp?
 • Visste du att sociala medier sedan två- tre år är den näst vanligaste kanalen som företag hittar kandidater på?
 • Visste du att jobbsök alltid har tillsatts främst via tre kanaler; direktkontakt, kontakter & nätverk och spontanasökningar! Har du tänkt på att Facebook fångar upp alla dessa välbeprövade kanaler fast i en ny infrastruktur som gör jobbsöket effektivare och snabbare?
 • Vad blir ditt första steg nu mot ditt nya jobb? Är du beredd att bredda ditt jobbsök om ej resultat har skapats hittills?

Hur kan du använda Facebook på ett sätt som kanske passar dig bättre? Kan du, vill du? Hur? Fundera och motivera för dig själv!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *