Tanja Parkkila

Om du vill använda FB för ett mer professionellt bruk bör du fundera över följande frågor:

 

  1. Har du Facebook?
  2. Använder du FB för privat eller professionellt bruk (i jobbsök)?
  3. Har du behov av att särskilja privatperson och yrkesroll på FB? Hur vill du lösa det i praktiken?
  4. Är du med i en yrkesgrupp? Nämn en!
  5. Gillar du några företagssidor? Nämn en!
  6. Vilka möjligheter ser du med att använda FB?
  7. Vilka eventuella hinder ser du för att använda FB för jobbsök? Är det att lära sig använda FB tekniskt eller att publicera/nätverka på FB?
  8. Brukar du använda FB för kalla kontakter?
  9. Hur kan du utveckla dig för att dra bättre nytta av FB i jobbsök på ett sätt som passar dig?
  10. Vem är du på FB? Kreatör, konversatör, kritiker, samlare, deltagare, åskådare, inaktiv?

Idag är det allt vanligare att sociala medier används för professionellt bruk. Använder du sociala medier? Om inte, vad hindrar dig? Använder du redan sociala medier men inte fullt ut när det gäller kontakter och erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och direktkontakt med nyckelpersoner och företagare?

Hur kan du utveckla dig själv för att dra bättre nytta av FB i jobbsök t.ex.?

 

Lycka till!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *