Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/6/8/1/doldajobb.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold2/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 570

CV

 

CV står för curriculum vitae som betyder levnadsbeskrivning/levnadslopp på latin. Heter det ”ett cv” eller ”en cv”? Språkrådet rekommenderar ”ett cv” där cv ska skrivas med gemener eftersom det definieras som ett eget ord.

Ditt CV ska ge läsaren en bild av vem du är, vad du kan och vad du vill med ditt yrkesliv. Du skall inte berätta ditt livs historia i ett CV. Meningen är att väcka så mycket intresse att du kommer till intervju. Syftet är alltså inte att du ska få jobb, syftet är att du ska komma på intervju.

Du kan skriva CV på lite olika sätt. Standard ”mallarna” för att skriva ett CV brukar utgå från följande 3 mallar:

  1. Kronologiskt CV
  2. Funktionellt CV
  3. Kombinerad CV

 

Kronologiskt CV

Detta är det i särklass vanligaste sättet att paketera sin kompetens på. I ett kronologiskt CV beskriver du dina erfarenheter under sammanfattande rubriker som till exempel yrkeserfarenhet, utbildningar, språk mm. Erfarenheterna presenteras i omvänd kronologisk ordning, det vill säga du börjar med att först beskriva ditt senaste arbete under rubriken Yrkeslivserfarenhet, och din senaste utbildning under rubriken Utbildningar.

 

Funktionellt CV

I ett funktionellt CV beskriver du dina färdigheter. Dessa färdigheter kan du ha förvärvat i både yrkesliv som utanför på fritid ex. Du grupperar dina färdigheter i teman/rubriker. Den här typen underlättar när du söker inom nya yrkesområden. Om du haft olika funktioner i yrkeslivet är det här ett utmärkt sätt att visa bredden av dina erfarenheter. En funktionell CV är inte lika lättläst som ett kronologiskt. Exempel på teman/rubriker: Målsättning, Profil/Sammanfattning, Marknad, Försäljning, Inköp, Konstruktion, Administration.

Dock blir denna typ av cv allt mindre vanlig pga cv-databaser och linkedin har blivit vanliga på arbetsmarknaden. De är alltid kronologiska i sin struktur och därmed blir det mer naturligt att man använder det kronologiska cv:t konsekvent.

 

Kombinerat CV

Det blir allt vanligare att kombinera kronologisk och funktionell CV i en. Genom att exempelvis låta första sidan beskriva mål, färdigheter och kompetenser i ett antal rubriker kan resterande sidor beskriva hur ditt liv sett ut kronologiskt.

Lycka till!

Tanja